Phiên Dịch Tiếng Trung – Đồng Nai

NIC's Client
-
Job Description

Mô tả công việc:
• Phiên dịch các tài liệu hành chính từ tiếng trung sang tiếng việt và ngược lại
• Một số tài liệu văn phòng khác
Yêu cầu
• Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng trung, có kinh nghiệm phiên dịch cho công ty đài loan
• Am hiểu văn hóa đài loan
• Khả năng dịch thuật nói và viết lưu loát

Job Requirements

- Required Number: 0

- Year Experience: 1 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Phiên Dịch Tiếng Trung – Đồng Nai

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
500 - 700 USD/Month

Work Location
Dong Nai

- Job Category: Manufacturing

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 498 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 498 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864