Giải thưởng

Thành tựu đạt được:

2005 – Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 – Bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội
2008
 – Giải thưởng Sao Vàng Thủ Đô
2010
 – Giải thưởng Doanh nhân Việt với 1000 năm Thăng Long, Hà Nội
2012
 – Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu Hà Nội năm 2012” của Hiệp hội các Doanh nghiệp nhỏ và vừa
2013 – Bằng khen và Giải thưởng “Dịch vụ Kinh doanh Thương mại tiêu biểu năm 2013”
2014 – Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội về Phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp năm 2014
2015
 – Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt - Top200 thương hiệu tiêu biểu của Việt nam


 – Giải thưởng Doanh nhân Trẻ Thủ đô 2015 – Top10 Doanh nhân tiêu biểu của Hà Nội

2016
 – Top 500 doanh nghiệp SMEs tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2016
2017
 – Top 500 doanh nghiệp SMEs tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2017