Khách hàng của chúng tôi

Thành lập từ năm 2002, NIC Global đã nhanh chóng phát triển và là một trong 5 đơn vị hàng đầu tại Việt nam hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn nguồn nhân lực. Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ Tư vấn, cung ứng và quản lý nhân sự cho hầu hết các công ty, tổ chức lớn trong và ngoài nước đang hoạt động tại Viêt nam như: Canon, Unilever, Metro Thang Long, Pepsico, Castrol, Hyundai, Fujitsu, Cocacola, Laska, IBM, Digital, Samsung, Olivetti Solutions, Thakral Brothers, Toyota Motor Vietnam Ltd., LG Sel Electronics, Samsung C &T, Panasonic, Mizuho bank, Techcombank, Schmidt, Haso, Daso, Hatay Brewery, Juellig Pharma, etc...