Sales admin

Locations

Son La

Salary

6,000,000 - 8,000,000 VND

Experience

0 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Other

Job ID

36676

• Quản lý danh sách khách hàng của NPP (thêm mới, cập nhật, xóa bỏ) • Quản lý công nợ khách hàng (tiền và vỏ chai, vỏ két trên hệ thống) • Tổng hợp đơn đặt hàng khi mua hàng của CBVN (Primary Sales) • Quản lý đơn bán hàng cho từng điểm bán (Secondary […]

Job Description

• Quản lý danh sách khách hàng của NPP (thêm mới, cập nhật, xóa bỏ)
• Quản lý công nợ khách hàng (tiền và vỏ chai, vỏ két trên hệ thống)
• Tổng hợp đơn đặt hàng khi mua hàng của CBVN (Primary Sales)
• Quản lý đơn bán hàng cho từng điểm bán (Secondary Sales)
• Quản lý tồn kho
• Quản lý trả hàng, thu hồi vỏ chai, vỏ két, sản phẩm thứ 3

Required skills

• Có kinh nghiệm về việc quản lý khách hàng, bán hàng, tồn kho

• Kiểm soát việc xuất nhập hàng hóa tại kho

• Theo dõi công nợ khách hàng

• Biết sử dụng thành thạo máy vi tính, nếu có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng là một lợi thế


Benefit

income salary