iOS Developer

NIC's Client
- Khách hàng của chúng tôi có trụ sở chính tại Hà Lan, phát triển ứng dụng mobile cho doanh nghiệp.
Job Description

- Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển mobile software với Objective C, iOS, C or C++, iOS SDK
- Có kinh nghiệm sâu về UI/ UX
- Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về Design Patterns, OOP
- Có kinh nghiệm phát hành ứng dụng lên AppStore là một lợi thế
- Có khả năng chuyển từ ý tưởng thành các mobile UI có chất lượng với giao diện đẹp, chạy mượt mà
- Có kinh nghiệm về Mac OSX là một lợi thế
- Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt

Job Requirements

- Required Number: 3

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
iOS Developer

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Ha Noi

- Job Category: IT - Software

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Đinh Xuân Hương

Email: huongdx@nicvn.com

Tel: +84-4 3971 2763 (ext: 132)

Mobile: NA


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Đinh Xuân Hương
- Email: huongdx@nicvn.com
- Tel: +84-4 3971 2763 (ext: 132)
- Mobile: NA