Phó Giám Đốc Sản Xuất (thép, sắt ống)

NIC's Client
-
Job Description

- Tốt nghiệp đại học ngành cơ khí chế tạo, cơ-điện tử…v.v…
- 05 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí trong sản xuất thép ống.
- Một số nội dung khác sẽ thảo luận trong cuộc phỏng vấn.
- Quản lý nhà máy >100 nhân viên, báo cáo cho Tổng giám đốc.
- Tiếng Anh: Có thể giao tiếp được.

Job Requirements

- Required Number: 0

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - 05 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí trong sản xuất thép ống
- Tiếng Anh: Có thể giao tiếp được.

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Phó Giám Đốc Sản Xuất (thép, sắt ống)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
1200 - 1500 USD/Month

Work Location
Long An

- Job Category: Heavy Industry

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864