ISO Manager - Long An

NIC's Client
-
Job Description

Mô tả công việc:
- Kiểm tra, theo dõi việc đánh giá nội bộ qua các kỳ đánh giá
- Chỉ đạo nhóm ISO/Đánh giá nội bộ và hướng dẫn các bộ phận liên quan hoàn thiện tài liệu hồ sơ và tuân thủ quy trình nhằm tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn
- Thực hiện hướng dẫn quy trình làm việc theo ISO cho các bộ phận.
- Phát triển và hoàn thiện hệ thống quy trình và tài liệu của nhà máy
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nhân viên liên quan đến các tiêu chuẩn.
- Chịu trách nhiệm chính các vấn đề về Interal Audit và External Audit.
- Chịu trách nhiệm đánh giá nhân viên định kỳ theo hệ thống KPI.
- Báo cáo: Thực hiện báo cáo tuần và tháng cho Giám đốc chất lượng.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: Yêu cầu công việc:
- Sử dụng tốt Microsoft office, kỹ năng Excel và Word tốt, biết giao tiếp tiếng Anh.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận
- Đã từng làm ISO/QMS Manager cho các công ty nước ngoài
- Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống ISO 9001:2015, ISO 14000, SA, OHSAS.

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
ISO Manager - Long An

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
15000000 - 25000000 VND/Month

Work Location
Long An

- Job Category: Industrial Products

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864