Quản Đốc Phân Xưởng Nội Thất - Long Xuyên

NIC's Client
-
Job Description

* Lập kế hoạch
- Phân công kế hoạch công việc cho các tổ thi công, nhận các báo cáo từ các trưởng nhóm thi công và trưởng nhóm các bộ phận để có điều phối thích hợp.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu qủa nhất.
- Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội qui của nhà máy, của công ty về công tác quản lý lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất các phương án sản xuất hợp lý giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời chỉnh sửa những sai sót từ hệ thống.
- Chịu trách nhiệm về việc xuất kho, nhập kho.
* Phối hợp với các bộ phận khác.
- Tiếp nhận đề nghị sản xuất từ bộ phận Kinh Doanh, cập nhật rõ ràng lịch sản xuất và khối lượng công việc mà xưởng đang phụ trách. Để bộ phận Kinh Doanh có cơ sở làm việc về tiến độ với khách hàng.
* Tạo môi trường làm việc thân thiện , phân công bố trí công việc hợp lý giữa các nhân viên.
- Điều hành công việc của nhân viên dưới quyền, kiểm tra chất lượng và đánh giá công việc phù hợp theo quy định của công ty.
+ Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm của nhân viên dưới quyền khi sản xuất và thi công, đảm bảo chính xác hoàn toàn chất lượng của sản phẩm khi chuyển hàng ra khỏi xưởng.
+ Phân chia công việc hợp lý cho nhân viên cấp dưới; tuyệt đối không để công việc nhân viên này quá tải nhưng nhân viên khác không có việc.
+ Tạo môi trường cạnh tranh công bằng lành mạnh giữa các tổ trưởng thi công, giữa các nhân viên trong xưởng, chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra xung đột nội bộ dẫn đến tinh thần và hiệu quả làm việc nhân viên đi xuống.
+ Khen thưởng các nhân viên làm việc tốt để khích lệ tinh thần làm việc chung.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: '- Có tối thiểu 3 năm trên cương vị quản đốc của các công ty thiết kế, thi công nội thất.
'- Ưu tiên người có kinh nghiệm tổ chức công việc theo hệ thống Iso, 5S.
Yêu cầu phẩm chất cá nhân
'- Năng động, giao tiếp tốt, trung thực, nhiệt tình với công việc
- Có năng lực quản lý tốt, bao quát tốt các vấn đề.

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Quản Đốc Phân Xưởng Nội Thất - Long Xuyên

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
600 - 1000 USD/Month

Work Location
An Giang

- Job Category: Advertising/Promotion/PR

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864