Kế Toán Tổng hợp

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là Công Ty Hàng Đầu Về Công Nghệ và Truyền Thông.
Job Description

Quản lý sổ sách:
 Kiểm tra phần hành của nhân viên nhập liệu, đảm bảo ghi chép chứng từ đầu vào, đầu ra đầy đủ, nhằm mục đích cập nhật kịp thời, phân loại phù hợp, tổng hợp thường xuyên các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 Đảm bảo số phát sinh nợ, có, số dư đầu, cuối kỳ của Tkhoản phụ trách theo đúng thực tế phát sinh.
 Kiểm kê, đối chiếu hàng tồn kho một năm 2 lần (trong năm và cuối năm)
 Kê khai thuế GTGT, TNDN, môn bài, quyết toán, khấu hao, hồ sơ GTGC…theo đúng qui định của Luật Thuế.
 Cập nhật thường xuyên các chính sách Thuế, kiểm toán liên quan đến hoạt động của công ty.
 Tham gia phối hợp giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán trên cơ sở được TBP phân công cụ thể.
 Tổ chức thực hiện giải quyết sự vụ còn tồn đọng theo quyết định của Phó/Giám đốc Khối.
 Duy trì các báo cáo ISO đúng định kỳ.
 Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại công ty.
 Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
Báo cáo và giải trình số liệu:
 Đảm bảo các báo cáo gửi cơ quan chức năng/Khối/BP đúng theo thời gian quy định.
 Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 Lập báo cáo quyết toán năm.
 Báo cáo thuế.
 Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
 Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Trách nhiệm tài liệu sổ sách :
 Lưu trữ hệ thống các báo cáo tài chính, báo cáo thuế…. theo đúng quy định của phòng TCKT.
 Cung cấp các bộ phận khác khi có nhu cầu.
 Theo dõi rõ các tài liệu, hồ sơ mà các bộ phận mượn tham chiếu, hay được lưu trữ tại ngân hàng.
 Bảo quản và sắp xếp sổ sách hợp lý, dễ sao lục.
Học vấn
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tài chính kế toán (chính quy)
- Ưu tiên trường ĐH Kinh Tế HCM
Kinh nghiệm
- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
Kiến thức
- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
- Nói và viết tiếng Anh lưu loát (TOEIC >500)
- Kỹ năng quản lý công việc, trình bày, phân tích
- Có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán và luật thuế hiện hành…
Yêu cầu khác:
- Tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.
- Nữ - Ngoại hình ưa nhìn.
- Giọng miền Nam
- Tuổi dưới 30

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Kế Toán Tổng hợp

Experience Level
Experienced

Range Of Age
22-29

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Finance/Investment

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Cao Tường Vi

Email: vict@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext: 212)

Mobile: 0907 213 389


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Cao Tường Vi
- Email: vict@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext: 212)
- Mobile: 0907 213 389