Kế Toán Bán Hàng

NIC's Client
-
Job Description

Job Requirements

- Required Number: 0

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Vocational

- Job Skills: – Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp,Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
– Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
– Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
– Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
– Có kiến thức cơ bản về sản phẩm qui trình bán hàng trong công ty
– Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Kế Toán Bán Hàng

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
250 - 300 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Distribution - Wholesale

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 498 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 498 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864