Giám Đốc Kỹ Thuật SEO - Công Ty GAME

NIC's Client
-
Job Description

Nội dung công việc:
- Phụ trách phát triển những chiến lược theo chính sách của công ty, đồng thời tham gia lập kế hoạch phát triển cùng cấp lãnh đạo.
- Phụ trách lên kế hoạch cho hướng đi kỹ thuật đồng thời thực hiện vận hành theo kế hoạch đó, bảo đảm toàn mặt về kỹ thuật cho sự phát triển của công ty.
- Nghiên cứu những chiến lược phát triển cho công ty về mặt kỹ thuật, lên kế hoạch xây dựng những sản phẩm kỹ thuật của công ty
- Quản lý và xây dựng đội ngũ kỹ thuật của công ty,bao gồm khích lệ, đánh giá và bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ.
- Lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật đồng thời tổ chức kế hoạch thực hiện công việc hàng năm, hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Phụ trách tìm hiểu nghiên cứu tâm điểm kỹ thuật, chăm chỉ, có tính trách nhiệm cao và có khả năng quản lý, logic tốt.
Yêu cầu tuyển dụng:
- Có chuyên môn về máy tính, tốt nghiệp Đại Học trở lên, thành thạo SEO, SEM
- Có độ nhạy cảm tốt với thị trường SEO, có thể kịp thời nắm bắt được tình hình phát triểu, có thể đưa ra những ý kiến chính sách cho sự phát triển của công ty.
- Có kinh nghiệm quản lý team từ 4 năm trở lên, có thể sắp xếp hợp lý hóa mọi công việc
- Thành thạo những quy tắc hạng top mới nhất của công cụ tìm kiếm, dựa vào quy tắc đó để sắp xếp công việc cho từng người trong team.
- Dựa vào yêu cầu của từng hạng mục sẽ lập kế hoạch công việc đồng thời theo dõi tiến độ của hạng mục đó.
- Có kinh nghiệm về mảng website, group để hỗ trợ lên top.
- Có khả năng phân tích và tổng quát tốt, tinh tường nắm mắt kỹ thuật mới, có những phương án mới nhất để có thể đánh bại kỹ thuật của đối thủ cạnh tranh.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Kỹ Thuật SEO - Công Ty GAME

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
2000 - 2200 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Advertising/Promotion/PR

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 498 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 498 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864