Nhân Viên SEO

NIC's Client
-
Job Description

Nội dung công việc:
- Phân tích hướng đi và từ khóa nóng của chuyên ngành, đồng thời tìm hiểu những phương thức tối ưu hóa mới nhất mang tính cạnh tranh cao.
- Tìm hiểu và phân tích tất cả từ khóa mới nhất, cũng như khả năng và nhu cầu của SEO trong thời điểm hiện tại
- Lên kế hoạch tối ưu hóa, thúc đẩy và phối hợp đẩy nhanh tiến độ và chất lượng SEO.
- Phụ trách lên toàn bộ kế hoạch, phương án tối ưu và đảm bảo hiệu quả tốt nhất.
Yêu cầu công việc
- Có 2 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực SEO
- Am hiểu những kiến thức trên google search, đồng thời nắm bắt rõ được những yêu cầu chỉ tiêu của từng hạng.
- Có những nhạy cảm nghề nghiệp về dữ liệu, hiểu biết từng chỉ tiêu tìm kiếm sau khi sản phẩm tối ưu xong, phát hiện vấn đề đang tồn tại và tìm ra phương án sửa đổi và cải tiến.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, sang tạo, hòa đồng, có thể làm việc nhóm.
- Dựa vào nhiệm vụ quản lý giao cho, có thể sắp xếp công việc hợp lý, phát hiện ra vấn đề và phản ánh kịp thời với quản lý
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Nhân Viên SEO

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
1200 - 1500 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: IT - Software

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 498 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 498 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864