Phó Giám Đốc Tài Chính (Phân Tích, Thẩm Định Dự Án & Nguồn Vốn)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là tập đoàn lớn chuyên về bất động sản và bán lẻ tại VN.
Job Description

- Quản lý và phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.
- Tổ chức xây dựng và kiểm tra các phương án đầu tư, liên doanh, liên kết, mua bán, sáp nhập. Xem xét, kiểm tra các công tác hỗ trợ trong việc phân tích, thẩm định dự án đầu tư mới, phát triển mạng lưới.
- Trực tiếp quản lý, kiểm soát danh mục đầu tư. Xem xét, góp ý bổ sung, điều chỉnh các báo cáo phân tích tình hình đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư
- Xây dựng các quy trình nội bộ thuộc bộ phận phụ trách .
- Xem xét, góp ý bổ sung, điều chỉnh các báo cáo phân tích tình hình quản lý, sử dụng, đánh giá hiệu quả nguồn vốn.
- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn vốn.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư, nguồn vốn cho toàn Liên hiệp, đơn vị, phòng ban.
- Thu xếp vốn cho các dự án.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Director

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính / Kế toán
- Ngoại ngữ: Anh văn- nghe, nói, đọc, viết thành thạo lưu loát.
- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Có kinh nghiệm quản lý 05 năm trở lên các lĩnh vực thẩm định dự án, phân tích thẩm định tài chính, M&A, thu xếp vốn, phân tích và quản trị vốn, dòng tiền.
- Am hiểu hệ thống và đa dạng mô hình SGC
- Am hiểu các văn bản pháp luật, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế, đầu tư.
- Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề.
- Tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
- Có khả năng chịu áp lực công việc cao

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Phó Giám Đốc Tài Chính (Phân Tích, Thẩm Định Dự Án & Nguồn Vốn)

Experience Level
Director

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
1700 - 3300 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Real Estate
Retail/Wholesale

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 01638090886


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 01638090886