Phó Giám Đốc Tài Chính (Phụ Trách Ngân Sách & Kiểm Soát Hiệu Quả Kinh Doanh)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là tập đoàn lớn chuyên về bất động sản và bán lẻ tại VN.
Job Description

- Quản lý và phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.
- Xem xét, góp ý bổ sung, điều chỉnh các báo cáo phân tích tài chính (báo cáo lãi lỗ: doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, vốn lưu động…) của toàn Liên hiệp và các đơn vị.
- Xem xét, góp ý bổ sung, điều chỉnh các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của các đơn vị theo quy chế điều hành, quy chế quản lý tài chính.
- Đưa ra các dự báo, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Liên hiệp và các đơn vị.
- Xây dựng các quy chế điều hành (liên quan đến hoạt động tài chính), quy chế quản lý tài chính, các quy trình kiểm soát có liên quan.
- Trực tiếp quản lý, kiểm tra và hỗ trợ công tác hướng dẫn, kiểm soát đơn vị thực hiện đúng theo quy chế điều hành, quy chế quản lý tài chính.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Director

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính / Kế toán
- Ngoại ngữ:Anh văn- nghe, nói, đọc, viết thành thạo lưu loát .
- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên trong lĩnh vực tài chính/kế toán.
- Am hiểu hệ thống và đa dạng mô hình SGC
- Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
- Có khả năng chịu áp công việc lực cao

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Phó Giám Đốc Tài Chính (Phụ Trách Ngân Sách & Kiểm Soát Hiệu Quả Kinh Doanh)

Experience Level
Director

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
1700 - 3300 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Real Estate
Retail/Wholesale

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 01638090886


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 01638090886