Giám Đốc Kinh Doanh - Nón Bảo Hiểm

NIC's Client
-
Job Description

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của Công ty trước Ban giám đốc.
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu và mục tiêu của Ban Giám Đốc.
- Tổ chức thực hiện công tác bán hàng bao gồm: Xây dựng quy trình bán hàng; Quản lý tiếp nhận yêu cầu hàng hoá; Phân bổ hàng hoá; Phân công và điều hành nhân sự tại khu vực quản lý; Quản lý và cập nhật các dữ liệu bán hàng; Thực hiện các chương trình marketing theo yêu cầu của công ty.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng; Xử lý các khiếu nại của khách hàng.
- Tổ chức việc kiểm tra đánh giá việc bảo quản sản phẩm, chăm sóc hình ảnh cửa hàng.
- Đánh giá định kỳ và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh, marketing.
- Phân tích, lập báo cáo về khách hàng và xu hướng tiêu dùng.
- Phân tích và lập dự báo bán hàng.
- Quản lý, giám sát & đo lường các nhân sự cấp dưới để đạt được chỉ tiêu đề ra.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự ngắn hạn và dài hạn cho khu vực quản lý.
- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự cấp dưới để đạt được các chỉ tiêu đã cam kết.
- Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Giám đốc.
- Thực hiện công tác quản lý, điều phối hoạt động kinh doanh của các Trưởng phòng kinh doanh (nội địa, quốc tế).

YÊU CẦU:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh ( Biết tiếng Hoa là một lợi thế)
- Có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.
- Có kỹ năng quản lý.
QUYỀN LỢI:
- Đóng BHXH đầy đủ
- Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty.
- Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
- Hưởng hoa hồng kinh doanh

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Kinh Doanh - Nón Bảo Hiểm

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
20000000 - 25000000 VND/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Retail/Wholesale

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864