Trưởng Phòng R&D (Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC hoạt động sản xuất trong lãnh vực Sản xuất thức ăn Chăn Nuôi.
Job Description

A - Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm mới
- Nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có & phát triển sản phẩm mới.
- Triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu công thức, quy trình bào chế sản phẩm mới theo yêu cầu của Công ty.
- Đề xuất công thức sản phẩm mới
- Phát triển công thức và xây dựng quy trình nghiên cứu sản phẩm mới.
- Tối ưu quy trình, cải tiến chất lượng sản phẩm
- Cải tiến sản phẩm hiện tại, tăng giá trị chất lượng sản phẩm,
- Chỉnh sửa hoàn thiện các quy trình công nghệ.

B - Đăng ký lưu hành sản phẩm
- Thực hiện công việc về pháp chế, đăng kí sản phẩm mới, tái đăng kí gia hạn giấy chứng nhận đang lưu hành.
- Thực hiện các thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm.
- Thực hiện các báo cáo, trả lời công văn của các Cơ Quan Ban Ngành về hồ sơ đăng kí khi có yêu cầu.

C - Tổ chức hoạt động chức năng của bộ phận Phát triển sản phẩm
- Tổ chức, đào tạo chuyên môn, kỹ năng, phát triển đội ngũ R&D.
- Tổ chức các buổi tập huấn nội bộ cung cấp thông tin về sản phẩm
- Xây dựng và quản lý quy trình làm việc, hệ thống tài liệu.
- Xây dựng kế hoạch làm việc và báo cáo kết quả thực hiện.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa Sinh, Khoa Học; có kiến thức R&D nghiên cứu trong chăn nuôi thức ăn dinh dưỡng cho gia súc.
- Tiếng Anh tốt.
- Quản lý các dự án R&D trong khí hậu đổi mới; tốt hơn với việc tiếp xúc với các chiến lược phát triển R&D trong dinh dưỡng động vật.
- Kinh nghiệm công nghiệp quan trọng, tốt nhất trong dinh dưỡng động vật hoặc thú y.
- Hiểu biết về quá trình điều tiết, tốt nhất trong thức ăn chăn nuôi.
- Hands-on kinh nghiệm của khoa học hóa sinh / động vật từ làm việc trong phòng thí nghiệm.

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Trưởng Phòng R&D (Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
3000 - 5000 USD/Month

Work Location
Dong Nai

- Job Category: Agriculture

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 01638090886


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 01638090886