Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón - Khu Vực Miền Trung

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là công ty lớn tại Việt Nam chuyên về sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm.
Job Description

- Hiểu và nắm vững quan điểm và chiến lược kinh doanh của công ty
- Tổ chức lực lượng kinh doanh tiếp thị năng động và hiệu quả
- Tổ chức thị trường để phát triển kinh doanh theo phương cách hiệu qủa nhất
- Thiết kế các mục tiêu cho lực lượng kinh doanh
- Hoạch định chiến thuật kinh doanh để đạt được mục tiêu chiến lược đề ra
- Luôn nắm vững tình hình kinh doanh của công ty
- Tham mưu cho Giám Đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh
- Tìm kiếm và tuyển chọn các Đại Diện Thương Mại
- Huấn luyện cho các Đại Diện Thương Mại về các lĩnh vực sau:
** Kỹ năng bán hàng
** Kiến thức về sản phẩm
** Kiến thức về khách hàng
** Kiến thức về đối thủ cạnh tranh
** Kiến thức về công ty bao gồm: cơ cấu chức, mục tiêu, phương pháp hoạt động, nguồn tài chính, khả năng tài chính
- Giám sát hoạt động của các Đại Diện Thương Mại
- Đánh giá năng lực của Đại Diện Thương Mại
- Suy trì sự đoàn kết trong khối và kích thích sự nhiệt tình của nhân viên thuộc quyền

Job Requirements

- Required Number: 0

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Tốt nghiệp Đại Học Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở về chuyên môn và 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực kinh doanh
- Có khả năng tiếp nhận một cách nhanh nhạy và xử lý thong tin liên quan tới kinh doanh một cách khôn ngoan, khéo léo
- Có khả năng tổng hợp kế hoạch khu vực, phân tích và hiệu chỉnh để thiết lập kế hoạch kinh doanh toàn công ty
- Có khả thiết lập và duy trì mối quan hệ kinh doanh với đối tác
- Có năng lực và tri thức để giải quyết các vấn đề kinh doanh ở công ty
- Hiểu biết căn bản về nông nghiệp, đặc biệt là phân bón
- Có khả năng sử dụng máy vi tính và sủ dụng thành thạo Microsoft Excel và Microsoft Words.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt cả đọc và viết

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón - Khu Vực Miền Trung

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
2000 - 3000 USD/Month

Work Location
Dong Nai

- Job Category: Agriculture

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864