Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Công Ty Xếp Hạng Tín Nhiệm

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là một công ty chuyên về tài chính chuyên về xếp hạng tín nhiệm lớn nhất Việt Nam
Job Description

Mô tả công việc
- Phụ trách điều hành công ty xếp hạng tín nhiệm. Một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam cho phép đánh giá xếp hạng tín nhiệm về tài chính của doanh nghiệp
- Huấn luyện đào tạo nhân viên dưới quyền về chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp
- Nắm bắt và có phương pháp phân tích, đánh giá tốt liên quan đến chuyên môn
- Thay mặt công ty làm việc với các tổ chức thẩm định tài chính lớn trên thế giới
- Giao lưu học tập và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức tài chính trên thế giới
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Thạc Sỹ loại khá trở lên các ngành tài chính, kiểm toán, phân tích đầu tư, chứng khoáng trong và ngoài nước
- Đã có kinh nghiệm 5- 7 năm làm việc với vai trò quản lý ở các lĩnh vực: kiểm toán, phân tích đầu tư, M&A, chứng khoán ở các công ty có quy mô lớn trong nước và nước ngoài
- Có tư duy tốt, khả năng nhanh, nhạy về nhận định và phán đoán chuyên sâu về tài chính
- Tiếng anh giao tiếp lưu loát

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Director

- Minimum Education Level: Masters Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Công Ty Xếp Hạng Tín Nhiệm

Experience Level
Director

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
4000 - 5000 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Finance/Investment

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864