Giám Đốc Nhân Sự (Công Nghệ Thông Tin)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là công ty chuyên về công nghệ truyền thông
Job Description

Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.

Tham mưu cho BGĐ
- Tham mưu cho BGĐ xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
- Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo (nội bộ, bên ngoài)
- Tham mưu cho BGĐ về công tác tuyển dụng (nội bộ, bên ngoài)
- Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các chế độ đãi ngộ, lương, chính sách nhân sự.
- Là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty
- Thực hiện các quy chế nhân sự của công ty.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ công tác ở các ban, ngành, cơ quan, đơn vị để phục vụ công việc lien quan tới lợo ích của Công ty và người lao động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ Công ty.
Lập kế hoạch, xây dựng chính sách, quy chế nhân sự
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên
- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, đưa ra phương án tiền lương và hình thành hệ thống khích lệ có hiệu quả.
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty,
- Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty.
- Xây dựng hệ thống đánh giá và tổ chức đánh giá theo định kỳ

Tổ chức, thực hiện

- Xây dựng, quản lý công việc tuyển dụng
- Xây dựng, quản lý công việc về đào tạo phát triển & chính sách nhân sự
- Xây dựng, quản lý hệ thống nhân viên trong công ty
- Quản lý chấm công, quản lý phép, kiểm soát chấm trễ
- Thực hiện giải quyết các chế độ cho nhân viên, Hướng dẫn, giải đáp, xử lý các thắc mắc của nhân viên

Công tác quản lý & Báo cáo

- Hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của nhân viên bộ phận mình quản lý.
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền.
Trách nhiệm khác:
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
- Bảo mật thông tin
- Tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy định của Công ty
Tiêu chuẩn tuyển dụng:

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
- Thông thạo Vi tính văn phòng, tiếng Anh giao tiếp tốt.
- Nắm vững Luật, nghị định, nghị quyết của Nhà Nước liên quan đến quản lý nhân sự.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tạo mối quan hệ tốt (đối nội và đối ngoại)
- Kỹ năng tổ chức; lập kế hoạch, và giám sát công việc
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo, thuyết trình.
- Kỹ năng quản lý nhân viên, giải quyết mâu thuẩn, xung đột.

3. Kinh nghiệm:

- Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương trong các công ty chuyên về CNTT .

4. Phẩm chất cá nhân:

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
- Năng động, thích nghi tốt với sự thay đổi, hoà đồng, khả năng truyền cảm hứng, sáng tạo trong công việc.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Nhân Sự (Công Nghệ Thông Tin)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Telecommunications

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Cao Tường Vi

Email: vict@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext: 212)

Mobile: 0907 213 389


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Cao Tường Vi
- Email: vict@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext: 212)
- Mobile: 0907 213 389