Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh (Bất Động Sản) – HCM

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là tập đoàn Bất Động Sản lớn
Job Description

Mô tả công việc
- Quản lý mọi hhoatj động bán hàng của công ty / công ty chi nhánh
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, chiến lược marketing tổng thể
- Giám sát đôn đốc nhân viên trong việc triển khai hoạt động kinh doanh
- Quản lý, phát triển và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân sự tại công ty/chi nhánh
- Tham mưu cho tổng Giám Đốc về hoạch định chiến lược
- Thực hiện các công việc chung theo chỉ đạo của Tổng Giám Đốc công ty
Yêu cầu công việc
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành QTKD, MKT, BĐS,..
- Am hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ, marketing, lập kế hoạch bán hàng
- Chịu được áp lục công việc cao.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Director

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh (Bất Động Sản) – HCM

Experience Level
Director

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
1500 - 2000 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Real Estate

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864