Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính (Bất Động Sản)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là tập đoàn bất động sản lớn
Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công tác kế toán:
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc/HĐQT về chế độ, chính sách kế toán.
- Kiểm tra chứng từ kế toán.
- Kiểm tra thu chi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng…
- Quản lý tài sản công ty thông qua sổ sách
Công tác tài chính:
- Khai toán dự án, nguồn tiền, dòng tiền
- Xem xét đầu tư dòng tiền vào dự án có hiệu quả
- Thẩm định giá trị công ty và định hướng kinh doanh
- Huy động vốn: Ngân hàng, Quỹ tài chính, hợp tác đầu tư, vay tiền mặt không thế chấp.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về sách tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.
- Kiểm soát tình hình tài chính Công ty để đưa ra biện pháp khắc phục.
- Lập kế hoạch tài chính 5 năm.
- Xét duyệt và theo dõi kế hoạch tài chính.
Công tác hành chính nhân sự
- Quản lý công tác hành chính của Công ty.
- Xem xét nhu cầu tuyển dụng nhân sự của Công Ty.
Chức năng khác
- Các chức năng khác theo yêu cầu của HĐQT, Tổng Giám đốc công ty.
CÁC YÊU CẦU TỐI THIỂU CHO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
- Trình độ chuyên môn/bằng cấp:
- Tốt nghiệp ĐH Kinh Tế chuyên ngành TC-KT
Trình độ chuyên môn/bằng cấp
- 4 năm công tác liên tục ở vị trí quản lý.
Kiến thức chuyên môn
- Tài chính, Kinh tế và kế toán:
Nắm vững kiến thức về Kinh tế, các nguyên tắc/qui luật kế toán và thị trường tài chính, ngân hàng. Có khả năng phân tích và báo cáo tốt các thông tin tài chính của công ty.
- Toán:
khả năng tính toán chính xác, chi tiết, biết phân tích, đánh giá và chuẩn đoán các con số để làm báo cáo tài chính.
- Luật:
Kiến thức sâu về luật và các thủ tục kế toán do nhà nước ban hành. Có khả năng đưa ra những giải pháp đáp ứng những thay đổi của môi trường luật pháp tại Việt Nam.
- Quản trị hành chánh:
Nắm vững các nguyên tắc quản lý bao gồm việc lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực chủ yếu bao gồm tài chính và nhân sự, kiến thức lãnh đạo đội ngũ, và điều phối công việc và nguồn lực.
- Chăm sóc khách hàng:
Kiến thức chung và các tiến trình dịch vụ khách hàng, bao gồm đánh giá nhu cầu, đáp ứng chất lượng dịch vụ, và đánh giá mưc độ thỏa mãn của khách hàng.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: MBA/Post Graduate

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính (Bất Động Sản)

Experience Level
MBA/Post Graduate

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
2000 - 3000 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Real Estate

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864