Trưởng Phòng Tuyển Dụng Đào Tạo

NIC's Client
- Khách hàng chuyên về vận chuyển hàng hóa quốc tế.
Job Description

1. Quản lý công tác tuyển dụng và đào tạo hội nhập.
- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận và Ban giám đốc.
-Tổng hợp, phân tích các yêu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, triển khai tuyển dụng.
-Tổ chức thiết lập và quản lý nguồn dữ liệu ứng viên, nguồn cung ứng dịch vụ tuyển dụng.
-Tổ chức tiếp nhận người lao động, đào tạo hội nhập cho người lao động trước khi bàn giao cho các Phòng ban liên quan.
-Tham mưu việc đánh giá nhân sự mới sau thử việc, đề xuất – trình duyệt
việc ký kết hợp đồng lao động chính thức.
-Tổ chức, xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực kế thừa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

2. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực.
-Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo hàng năm.
-Xây dựng quy trình, quy định, chính sách, giáo trình cho công tác đào tạo chuyên môn
-Tiếp nhận, xem xét, trình duyệt các yêu cầu đào tạo phát sinh theo nhu cầu thực tế.
-Phân tích, tìm kiếm, lựa chọn các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu Công ty.
-Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo (bên ngoài, nội bộ) của toàn Công ty theo định kỳ hàng tháng,
-Hoàn tất các thủ tục đào đạo và theo dõi sau đào tạo
-Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo hàng tháng, đề xuất các chế tài thưởng, phạt
- Xây dựng chính sách giữ người tài
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo văn hóa mỗi tuần
- Tạo thương hiệu tuyển dụng của công ty
- Nắm bắt tâm lý nhân viên, động viên , khen thưởng .Tạo lửa và giữ lửa cho nhân viên
- Dùng các chỉ tiêu đánh giá kết quả làm việc của nhân viên việc ký kết hợp đồng lao động chính thức.
-Tổ chức, xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực kế thừa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý nhân sự, Quản trị kinh doanh, Lao động tiền lương
- Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý, ra quyết định.
- Kỹ năng phân tích, định hướng, giải quyết vấn đề
- Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận, quyết đoán và có trách nhiệm.
- Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến.
- Công bằng và trung thực.
- Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm.
- Hòa nhập được với đặc điểm văn hóa của Công ty.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Trưởng Phòng Tuyển Dụng Đào Tạo

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
20000000 - 25000000 VND/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Freight/Logistics/Warehouse

- Benefits: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Profile Consist:

Consultant

Cao Tường Vi

Email: vict@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext: 212)

Mobile: 0907 213 389


Benefits

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Contact Us

- Contact Person: Cao Tường Vi
- Email: vict@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext: 212)
- Mobile: 0907 213 389