Phó Giám Đốc Phát Triển (BĐS)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là một tập đoàn bất động sản lớn
Job Description

Nhiệm vụ:
1. Tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội đầu tư (phát triển quỹ đất / dự án đầu vào)
2. Phân tích, đánh giá và đề xuất định hướng phát triển các dự án tiềm năng
Tiêu chuẩn:
1. Có kinh nghiệm về thị trường bất động sản (ưu tiên bất động sản thương mại)
2. Có khả năng nhận định, đánh giá nhanh về tiềm năng phát triển của bất động sản tiềm năng
3. Có khả năng thương lượng tốt với đối tác

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Senior Specialist

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Phó Giám Đốc Phát Triển (BĐS)

Experience Level
Senior Specialist

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
50000000 - 90000000 VND/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Real Estate

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864