Giám Đốc Marketing

NIC's Client
- Công ty hàng đầu trong lĩnh vực vận tải
Job Description

Quản lý, đóng góp nhằm mục tiêu phát triển thương hiệu được chỉ định từ trước đạt được doanh thu và lợi nhuận dự tính bằng cách thực hiện và phát triển các kế hoạch marketing ngắn và dài hạn.
Quản lý và phát triển thương hiệu
Những trách nhiệm khác:
- Giám sát việc quản lý hiệu quả thương hiệu cụ thể nào đó.
- Chịu trách nhiệm lãnh đạo và thúc đẩy đội ngũ nhân viên hỗ trợ cho giám đốc thương hiệu thiết kế và thực hiện những chương trình hiệu quả để đạt được những mục tiêu đề ra và để xây dựng tài sản thương hiệu
- Chịu trách nhiệm quy trình phát triển thương hiệu mới nhằm đóng góp vào sự phát triển của công ty.
- Kiểm soát chi phí dựa theo ngân sách hoạt động
- Xem xét lại công ty với bộ phận quản lý cấp cao (nếu cần thiết)

- Người quản lý trực tiếp: Tổng Giám Đốc

- Số lượng người quản lý trực tiếp: 4

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: Not required

- Minimum Career Level: Director

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: Nền tảng kiến thức / trình độ
- Có bằng cấp hay chứng chỉ tương đương trong lĩnh vực marketing
- Biết sử dụng máy vi tính thành thạo
- Kỹ năng giao tiếp và viết tốt kể cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Năng lực cần có để thành công trong công việc
Năng lực chính
- Khả năng làm việc tốt
- Làm việc nhóm hiệu quả
- Tiên phong, tháo vát
- Luôn luôn phấn đấu
- Làm hài lòng khách hàng
Năng lực lãnh đạo
- Khả năng phán đoán thương mại
- Khả năng lãnh đạo doanh nghiệp tốt
- Quản lý hệ thống công việc
- Phát triển khả năng và sự nghiệp
- Lãnh đạo nhóm
Năng lực kỹ thuật
- Có thể giao tiếp ở mọi cấp độ
- Quản lý tốt lời lỗ
- Khả năng lãnh đạo tốt, quyết tâm cao
- Khả năng phân tích và trình bày tốt
- Năng nổ
- Khả năng giao tiếp, đàm phán, và trình bày tốt gồm cả nói và viết tiếng Anh
- Có khả năng thúc đẩy và chuyển đổi nhân sự chính và nhân viên công ty thành đội ngũ làm việc tốt.
- Khả năng lãnh đạo nhân viên tốt
- Khả năng khởi xướng và thực hiện tốt
- Hoạch định, tổ chức, hợp tác, uỷ quyền, kiểm soát, chính trực, kiên quyết
- Có kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường.

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Marketing

Experience Level
Director

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
2000 - 3000 USD/Month

Work Location
Ha Noi

- Job Category: Advertising/Promotion/PR

- Benefits: *** Mức lương cạnh tranh: từ $2,000 - $3,000
- Chính sách, chế độ thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Profile Consist:

Consultant

Đinh Xuân Hương

Email: huongdx@nicvn.com

Tel: +84-4 3971 2763 (ext: 132)

Mobile: NA


Benefits

*** Mức lương cạnh tranh: từ $2,000 - $3,000
- Chính sách, chế độ thỏa thuận khi phỏng vấn.

Contact Us

- Contact Person: Đinh Xuân Hương
- Email: huongdx@nicvn.com
- Tel: +84-4 3971 2763 (ext: 132)
- Mobile: NA