Trưởng Phòng R&D (Môi Trường)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là công ty dịch vụ xử lý môi trường.
Job Description

Công việc chung

- Tham mưu với Ban Giám Đốc về cải tiến sản phẩm hiện tại.
- Nghiên cứu và tìm kiếm những công nghệ và sản phẩm thiết bị mới phục vụ trong ngành XLNT.
- Lập phương án chạy mô hình, phân tích các dữ liệu thí nghiệm từ các mẫu thử và triển khai thực tế tại công trình.
- Cập nhật, nghiên cứu xu thế công nghệ mới, công nghệ của đối thủ cạnh tranh áp dụng trong ngành môi trường.
- Quản lý tài sản, máy móc thiết bị, sổ sách, hồ sơ, chứng từ trong phạm vi công việc được phân công.
- Tham gia các công việc khác khi được điều động.

Nhiệm vụ cụ thể

- Lãnh đạo, lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các quy trình mới trong nghiên cứu và phát triển
- Thực hiện công tác đánh giá, cập nhật áp dụng phân tích, giám sát vật liệu và quy trình đo lường sọan tài liệu HDPT, HDVH.
- Điều chuyển, sắp xếp, đào tạo kế thừa, phát triển đội ngũ nhân viên tiềm năng cho các vị trí chủ chốt của phòng để bảo đảm đội ngũ mạnh và có năng lực. Kiểm tra đánh giá năng lực nhân viên, đào tạo kỹ thuật cho đội ngũ R&D, nâng cao kiến thức kỹ thuật lý thuyết và thực hành trong P.R&D và trong thực tế.
- Hỗ trợ kỹ thuật thiết bị, hóa chất, dụng cụ cho các dự án
- Xuống công trình bố trí lắp đặt thiết bị, dụng cụ mới cho PTN, soạn tài liệu, đi HDVH, HDPT cho chủ đầu tư
- Triển khai công việc thử mẫu, làm mô hình thử mẫu, phân tích các số liệu sau thí nghiệm, Lên kế hoạch thử hóa chất mới, liên hệ với nhà cung cấp cung cấp thông tin kỹ thuật.
- Tìm kiếm các thông tin liên quan đến tình hình công nghệ mới.
- Báo cáo công việc và biến động nhân sự cho BGĐ.
- Quản lý các tài sản liên quan trong phạm vi bộ phận.
- Tham gia hội thảo chuyên ngành, triển lãm chuyên ngành, đào tạo và các công việc khác khi có điều động của ban lãnh đạo công ty.
- Có thể điều động theo công trình.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Thạc sỹ hoặc Đại học chuyên ngành môi trường
- 5 năm (Có kinh nghiệm làm việc và quản lý thực tế về R&D hoặc 3 năm vị trí tương đương).
- Tiếng Anh giao tiếp
- Tổ chức triển khai kế hoạch SX, ATLĐ, Tin học VP.
- Kỹ năng: Hội họp. thuyết trình, lãnh đạo nhóm, báo cáo, đào tạo và tự đào tạo…
- Tích cực, cầu tiến, hợp tác tốt, vui vẻ, trung thực, cẩn thận,….

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Trưởng Phòng R&D (Môi Trường)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Environment/Waste Services

- Benefits: - Thưởng, nghỉ phép, du lịch, bảo hiểm, thưởng cuối năm, lễ tết
- Laptop, sim điện thoại, BHSK, xe ôtô đi công trình

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 01638090886


Benefits

- Thưởng, nghỉ phép, du lịch, bảo hiểm, thưởng cuối năm, lễ tết
- Laptop, sim điện thoại, BHSK, xe ôtô đi công trình

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 01638090886