Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công (Môi Trường)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là công ty dịch vụ xử lý môi trường.
Job Description

- Lập định biên nhân sự và đề xuất tuyển dụng các vị trí của bộ phận;
- Hỗ trợ xây dựng bộ tiêu chí tuyển dụng cho các vị trí trong bộ phận;
- Hỗ trợ sàng lọc hồ sơ ứng viên;
- Trực tiếp phỏng vấn tuyển chọn ứng viên.
- Thiết lập các chương trình đào tạo chuyên môn cho các vị trí tại bộ phận;
- Thực hiện công tác lập kế hoạch, tiến hành đào tạo và đánh giá sau đào tạo cho từng vị trí.
- Triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc;
- Thực hiện đánh giá năng lực nhân viên theo phương pháp KASH (Kiến thức – Thái độ - Kỹ năng – Thói quen).
- Căn cứ trên kết quả đánh giá, tiến hành việc đề xuất khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm nhân sự.
- Lập và cập nhật danh mục thiết bị tại bộ phận;
- Cập nhật tình trạng và hiệu quả sử dụng thiết bị tại bộ phận;
- Đề xuất sửa chữa, mua mới hoặc luân chuyển các trang thiết bị và điều kiện làm việc phù hợp.
- Đề xuất bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và đột xuất các trang thiết bị và điều kiện làm việc.
- Xây dựng và hoàn thiện sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của từng vị trí tại bộ phận;
- Căn cứ kết quả đánh giá năng lực để bố trí nhân sự phù hợp vào các vị trí tại bộ phận.
- Xây dựng mục tiêu bộ phận, kế hoạch thực hiện và hệ thống văn bản lập quy của bộ phận (bao gồm quy trình, quy định, mô tả công việc, hướng dẫn công việc, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPIs, check list sai lỗi,…).
- Thiết lập các phương pháp theo dõi, đo lường, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện công việc.
- Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh tại nơi làm việc.
- Theo dõi, tiếp nhận phản hồi, đề xuất điều chỉnh cơ chế chính sách của Công ty để đảm bảo duy trì môi trường làm việc tốt cho nhân viên tại bộ phận.
- Theo dõi năng suất và chất lượng công việc chuyên môn hàng ngày của nhân viên tại bộ phận.
- Tiến hành đo lường năng suất và chất lượng công việc chuyên môn của nhân viên tại bộ phận.
- Tiến hành kiểm tra và đánh giá kết quả công việc đã giao của từng nhân viên tại bộ phận.
- Tiến hành xử lý sự cố, điều chỉnh, khắc phục đối với những công việc và sản phẩm lỗi, không đạt chất lượng.
- Đề xuất và đưa ra biện pháp phòng ngừa những sai phạm trong công việc và sản phẩm lỗi tại bộ phận.
- Áp dụng các điều chỉnh và cải tiến chất lượng của các công việc và sản phẩm trong quá trình tiếp theo.
- Thực hiện hồ sơ Báo giá, Chào giá, Hồ sơ Dự thầu.
- Thực hiện hồ sơ tư vấn thiết kế.
- Triển khai việc tiếp nhận thông tin yêu cầu chào giá, báo giá, hồ sơ thầu và tiến hành khảo sát (lấy mẫu tại hiện trường nếu cần)
- Triển khai tính toán và đề xuất công nghệ;
- Tổng hợp hồ sơ và trình bày hồ sơ với Ban Tổng Giám Đốc;
- Trình bày hồ sơ với Chủ Đầu Tư;
- Ghi nhận & xử lý phản hồi từ Chủ Đầu Tư;
- Kiểm tra quá trình thực hiện việc tiếp nhận thông tin yêu cầu chào giá, báo giá, hồ sơ thầu;
- Tiếp nhận ý kiến phản hồi đối với các sản phẩm công nghệ để điều chỉnh, cải tiến;
- Lập và cập nhật thư viện dữ liệu (bao gồm tài liệu hướng dẫn đào tạo).
- Triển khai việc Tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng và tiến hành khảo sát (lấy mẫu tại hiện trường nếu cần);
- Triển khai tính toán và đề xuất công nghệ;
- Tổng hợp hồ sơ và trình bày hồ sơ với Ban Tổng Giám Đốc;
- Trình bày hồ sơ với Chủ Đầu Tư;
- Ghi nhận & xử lý phản hồi từ Chủ Đầu Tư;
- Kiểm tra quá trình thực hiện việc tiếp nhận thông tin yêu cầu tư vấn thiết kế;
- Tiếp nhận ý kiến phản hồi đối với hồ sơ tư vấn thiết kế để điều chỉnh, cải tiến.
- Triển khai việc thực hiện thiết kế thi công;
- Kiểm tra quá trình thực hiện việc triển khai chi tiết thiết kế thi công;
- Tiếp nhận ý kiến phản hồi đối với hồ sơ tư vấn thiết kế để điều chỉnh, cải tiến.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ sư môi trường.
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức chuyên sâu về ngành môi trường;
- Hiểu rõ về chuyên ngành môi trường tại công ty;
- Có kiến thức về lĩnh vực xây dựng, điện.
- Hiểu rõ và vận dụng linh hoạt các điều luật của luật môi trường, các nghị định, thông tư dưới luật và quy định của nhà nước trong công tác quản lý môi trường tại công ty.
- Giải quyết vấn đề: Xác định chính xác nguyên nhân gốc của vấn đề gặp phải và đưa ra giải pháp thích hợp để xử lý.
- Phân tích và xử lý thông tin
- Lập báo cáo theo định kỳ và đưa ra đề xuất kịp thời, hữu hiệu.
- Sử dụng thành thạo các thao tác thông thường trên word, excel, powerpoint để đáp ứng yêu cầu công việc;
- Sử dụng thành thạo Auto CAD;
- Biết sử dụng phần mềm lập dự toán;
- Biết sử dụng phần mềm quản lý dự án (MS Project).

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công (Môi Trường)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Environment/Waste Services

- Benefits: - Thưởng, nghỉ phép, du lịch, bảo hiểm, thưởng cuối năm, lễ tết.

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 01638090886


Benefits

- Thưởng, nghỉ phép, du lịch, bảo hiểm, thưởng cuối năm, lễ tết.

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 01638090886