Kế Toán Trưởng (Bán Lẻ)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.
Job Description

- Xây dựng kế hoạch năm của bộ phận phụ trách bao gồm: kế hoạch hoạt động, ngân sách hoạt động, kế hoạch nhân sự.
- Công tác nhân sự:
+ Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến nhân sự của bộ phận phụ trách theo các quy trình, quy định của Liên hiệp và theo phân cấp quản lý.
+ Tổ chức quản lý nhân sự của khu cho thuê.

- Công tác kinh doanh:
+ Hỗ trợ các tổ, bộ phận trong đơn vị hoàn thành chỉ tiêu được giao như phân tích lãi, lỗ; hao hụt, hàng tồn kho...
+ Hỗ trợ BGĐ đơn vị trong công tác kinh doanh.
+ Đề xuất cho GĐ các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị.
+ Quản lý và theo dõi hợp đồng mua bán hàng hóa tự doanh.
+ Hỗ trợ các ngành hàng có liên quan trong việc đánh giá NCC tự doanh.
+ Hỗ trợ các NCC tập trung về vấn đề chứng từ thanh toán..
+ Kiểm soát diện tích khu cho thuê, thu tiền theo hợp đồng, đối chiếu công nợ,..

- Công tác Marketing:
+ Hỗ trợ Giám đốc trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác khuyến mãi tại đơn vị.
+ Hỗ trợ GĐ trong việc duy trì và phát triển các dịch vụ hiện có. Đề xuất các dịch vụ mới tăng thêm liên quan đến ngành hàng nhằm thu hút KH.
+ Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của KH theo phân công.

- Công tác thu ngân:
+ Hỗ trợ đơn vị và đề xuất giải pháp trong việc thực hiện nộp tiền bán hàng, đổi trả hàng, phát hiện tiền giả... theo đúng các quy định của Liên hiệp và đúng các quy định về công tác tài chính - kế toán để tránh thất thoát hàng hóa.

- Công tác tài chính - kế toán:
+ Tham mưu cho GĐ đơn vị về công tác tài chính - kế toán theo đúng các quy định của Nhà nước, của cơ quan thuế, của Liên hiệp ... về công tác tài chính kế toán.
+ Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thực hiện các công việc có liên quan đến tài chính kế toán theo đúng các quy trình, quy định.
+ Phân tích tình hình thực hiện chi phí, hàng tồn kho, vòng quay vốn, NSLĐ, hao hụt để đưa ra các giải pháp giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng NSLĐ, trình GĐ xem xét.
+ Kiểm soát, quản lý tốt chi phí, tình hình công nợ tại đơn vị. Hướng dẫn và hỗ trợ các bộ phận thực hiện chi phí hợp lý và tiết kiệm.
+ Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản, thanh lý tài sản định kì theo quy định.
+ Hướng dẫn và kiểm tra công tác tài chính - kế toán các tổ, bộ phận có liên quan về công tác quản lý tiền, hàng, thanh toán các khoản chi phí, hóa đơn tài chính, phiếu quà tặng, phiếu chiết khấu thương mại,..

- Công tác quản trị vận hành:
+ Kiểm tra, giám sát thái độ phục vụ khách hàng của cá bộ phận.
- Đề xuất các giải pháp hiệu quả trong việc nhằm nâng cao chỉ số thoả mãn khách hàng tại đơn vị.

Job Requirements

- Required Number: 5

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
- Có kinh nghiệm kế toán trưởng 2 năm hoặc 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.
- Đã có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán như Oracle, MISA, MMS, ....
- Trung thực, cẩn thận, chính xác.

MỖI KHU VỰC TUYỂN 1 ỨNG VIÊN & ƯU TIÊN CÁC ỨNG VIÊN TẠI ĐỊA PHƯƠNG TƯƠNG ỨNG

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Kế Toán Trưởng (Bán Lẻ)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Ho Chi Minh; An Giang; Dong Nai; Tien Giang; Vinh Long

- Job Category: Retail/Wholesale

- Benefits: + Thu nhập khác: lương tháng 13, thưởng KPI, thưởng sự kiện của đơn vị trong năm
+ Đãi ngộ khác: lương thâm niên, lương đãi ngộ, công tác phí theo quy định

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 01638090886


Benefits

+ Thu nhập khác: lương tháng 13, thưởng KPI, thưởng sự kiện của đơn vị trong năm
+ Đãi ngộ khác: lương thâm niên, lương đãi ngộ, công tác phí theo quy định

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 01638090886