Phó Giám Đốc Phòng Quản Lý Không Gian Mua Sắm (Leasing Bán Lẻ)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.
Job Description

- Xây dựng kế hoạch năm của phòng, bao gồm:
+ Kế hoạch hoạt động của bộ phận phụ trách.
+ Phối hợp các Phòng/Ban đơn vị lập kế hoạch liên quan kinh doanh cho thuê mặt bằng tại các hệ thống siêu thị/ cửa hàng mà Phòng phụ trách.
+ Đề xuất ngân sách hoạt động của bộ phận phụ trách.
+ Đề xuất kế hoạch nhân sự của bộ phận phụ trách.

- Công tác liên quan đầu tư và phát triển kinh doanh:
+ Phối hợp với PGĐ Quy hoạch trong việc thiết kế quy hoạch khu cho thuê để có thể khai thác doanh thu từ mặt bằng cho thuê hiệu quả nhất.

- Công tác quy hoạch mặt bằng và không gian:
+ Phối hợp PGĐ Quy hoạch trong việc thiết kế Quy hoạch khu cho thuê phù hợp với nhu cầu kinh doanh.
+ Chỉ đạo công tác phối hợp liên quan đến việc quy hoạch bố trí layout khu cho thuê.

- Công tác quản lý kinh doanh mặt bằng, quảng cáo trong và ngoài siêu thị:
+ Xây dựng mục tiêu và cách thức thực hiện khảo sát thị trường, đối thủ.
+ Tham mưu cho GĐ phòng về việc định hướng và chọn lọc các đối tượng khách hàng mục tiêu cần phát triển.
+ Xem xét và chọn lọc nguồn, đối tượng khách hàng mục tiêu nhằm khai thác việc kinh doanh cho thuê mặt bằng.
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp cận, phát triển khách hàng mục tiêu.
+ Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển củng cố mối quan hệ với KH lớn/ KH hệ thống quan trọng.
+ Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng và quảng cáo của khu cho thuê các đơn vị trực thuộc.
+ Xây dựng các giải pháp nhằm tối đa hóa doanh thu.
+ Thẩm định các điều kiện về pháp lý, hàng hóa kinh nghiệm, mô hình kinh doanh ... của khách hàng thuê mặt bằng.
+ Phê duyệt hợp đồng với khách hàng, hiệu chỉnh hợp đồng (nếu cần)
+ Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán.
+ Đề xuất các chính sách giá thuê thu hút khách hàng và trình GĐ phê duyệt.
+ Triển khai chính sách giá thuê đối với từng khách hàng sau khi được duyệt.

- Quản lý dịch vụ chăm sóc KH thuê mặt bằng:
+ Phối hợp với P. Marketing và khách hàng thuê đề xuất các chương trình Marketing hỗ trợ khách hàng thuê.
+ Đề xuất các chính sách, chương trình chăm sóc khách hàng thuê.
+ Kiểm tra và hỗ trợ nhân viên trong công tác giải quyết, khiếu nại, chăm sóc khách hàng thuê mặt bằng.

- Chính sách, quy trình quản lý không gian mua sắm và khu cho thuê tại siêu thị:
+ Xây dựng cập nhật chính sách và quy trình quản lý không gian mua sắm tại các siêu thị.
+ Lập chính sách kiểm tra, chấm điểm các siêu thị liên quan cho thuê mặt bằng và khu cho thuê.
+ Giải quyết các tình huống phát sinh khi kiểm tra liên quan hoạt động của bộ phận mình phụ trách.

- Quy trình nội bộ:
+ Xây dựng quy trình nội bộ phòng và quy trình phối hợp với các phòng ban/ đơn vị liên quan đến bộ phận phụ trách.
+ Xây dựng quy trình áp dụng tại đơn vị và hương dẫn công việc cho nhân viên thực thi tại đơn vị liên quan đến bộ phận mình phụ trách.
+ Cập nhật, tối ưu hóa các công tác liên quan.

- Công tác đào tạo và phát triển nhân viên:
+ Quản lý phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực của phòng.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 4 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Tốt nghiệp ĐH khối ngành Kinh doanh và Quản lý.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát
- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực kinh doanh, quản lý khu cho thuê, 1 năm kinh nghiệm quản lý.
- Am hiểu về kinh doanh siêu thị bán lẻ và trung tâm thương mại. Hiểu cơ bản về pháp lý, hợp đồng, tài chính.
- Thành thạo các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề.
- Có kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Phó Giám Đốc Phòng Quản Lý Không Gian Mua Sắm (Leasing Bán Lẻ)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Retail/Wholesale

- Benefits: - Thu nhập khác: lương tháng 13, thưởng KPI, thưởng sự kiện của đơn vị trong năm
- Đãi ngộ khác: lương thâm niên, lương đãi ngộ, công tác phí theo quy địnha

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 01638090886


Benefits

- Thu nhập khác: lương tháng 13, thưởng KPI, thưởng sự kiện của đơn vị trong năm
- Đãi ngộ khác: lương thâm niên, lương đãi ngộ, công tác phí theo quy địnha

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 01638090886