Giám Đốc Kinh Doanh Quảng Cáo

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là công ty chuyên về quảng cáo, sự kiện, tạp chí online.
Job Description

- Hoàn thành hoàn chỉnh các mục tiêu hiệu suất công việc công ty đưa ra.
- Có thể đào tạo và lãnh đạo đội ngũ bán hàng để đạt được kết quả tốt.
- Xây dựng chính sách bán hàng và hệ thông quản lý bán hàng.
- Duy trì chăm sóc khách hàng của công ty và lợi ích chung của công ty.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Director

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Đại học trở lên;
- Có kinh nghiệm từ 3~5 năm quảng cáo Internet, thương mại điện tử, truyền thông. Ưu tiên làm tại các công ty Acency quảng cáo , digital marketing.
- Có nguồn data khách hàng trong lĩnh vực: internet, truyền thông, báo chí online, e-comercial, oto, dược, FMCG…
- Tư duy logic, khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo nhạy bén.
- Năm bắt ngành nghề nhạy bén, đồng thời nhanh chóng tìm ra không gian hợp tác phát triển.
- Có tinh thần làm việc đồng đội, có khả năng điều động nhân lực nội bộ, hoàn thành nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước kết quả công việc.
- Giao tiếp tiếng Anh. Ưu tiên biết thêm tiếng Trung.

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Kinh Doanh Quảng Cáo

Experience Level
Director

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
2500 - 4000 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Internet/Online Media

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 01638090886


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 01638090886