Giám Đốc Kinh Doanh Thực Phẩm Đông Lạnh (HCM)

NIC's Client
- khách của NIC là công ty chuyên sản xuất và phân phối thực phẩm đông lạnh
Job Description

• Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm quản lý và phân công nhiệm vụ bộ phận Thương Mại Phân Phối nội địa mảng hàng thực phẩm chế biến đông lạnh.
- Hoạch định chiến lược bán hàng, phát triển các kênh bán hàng theo định hướng phát triển chung của Công ty.
- Lập kế hoạch kinh doanh, thúc đẩy bộ phận thực hiện công việc theo kế hoạch và chủ động triển khai các hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số đề ra.
- Xây dựng kế hoạch marketing, chỉ đạo và giám sát mục tiêu marketing ngắn, trung và dài hạn nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường; đánh giá định kỳ các kênh marketing để điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp.
- Nghiên cứu và phối hợp với nhà máy sản xuất phát triển các sản phẩm mới.
- Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh hàng kỳ và báo cáo Ban TGĐ.
- Xây dựng cơ chế lương, thưởng riêng của bộ phận phù hợp với từng thời điểm thị trường thương mại, chiến lược và mục tiêu của Công ty.
- Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên bộ phận thuộc quyền.
• Yêu cầu công việc :
- Từng có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 5 năm trong ngành hàng thực phẩm, kinh doanh cửa hàng, siêu thị.
- Am hiểu thị trường, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.
- Kỹ năng quản lý, điều hành nhóm, dẫn dắt và khích lệ đội ngũ kinh doanh
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề
- Kỹ năng lên kế hoạch và quản lý thời gian.
- Trình độ English giao tiếp tốt.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: Not required

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Kinh Doanh Thực Phẩm Đông Lạnh (HCM)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
1500 - 2000 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Retail/Wholesale

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864