Kế Toán Tổng Hợp (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)

NIC's Client
- Visimex là công ty chuyên về kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông sản như: tiêu, điều, cà phê, cơm dừa, ...
Job Description

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động kế toán tại NMBD: Giám sát việc tuân thủ đúng các quy trinh / hướng dẫn v ềnhập xuất hàng hóa , thanh toán , kiếm soát tài sàn, hàng hóa... tại NM . Phát hiện và phòng tránh các rủi ro trong quá trình hoạt
dộng.
- Trực tiếp kiềm tra, tính giá thành từ báo cáo sản xuất, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại NM,
- Chịu trách nhiệm quản lý công nợ vả thanh toán nội bộ phát sinh tại NM,
- Kiềm soát và quán lý tài sản của Nhà máy. Nắm chắc tinh hình biến động và tình trang các tài sản tại NM: Kiểm tra, cập nhật. bàn giao các tài sản phát sinh tuân thủ chăt chẽ quy trình quản lý tài sản. Báo cáo tồng hợp tài sản khi có yêu cầu,
- Lập các báo cáo định kỳ/ theo yêu cầu phán ánh số liệu về tình hình sán xuất, kết quả kinh doanh tại Nhá máy,
- Thực hiện các nhiệm vụ khác dược BGĐ/Kế Toán Trưởng /QLNM giao.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế Toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm
- Hiểu biết về phần mềm Kế Toán
- Sử dụng thông thạo các chương trình tin học văn phòng dặc hiội là chương trinh bảng tính Excel
- Kỳ năng giao tiếp.
- Am hiểu về chuấn mực kế toán VN
- Biết sử dụng phần mềm kế toán.
- Chi tiết, cần thận. Khá năng phân tích, tỉ mỉ
- Trung thực và liêm chinh
- Gọn gàng, ngăn năp
- Trách nhiêm cao với công việc

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Kế Toán Tổng Hợp (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Binh Duong

- Job Category: Manufacturing

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 01638090886


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 01638090886