CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ NỘI BỘ

NIC GROUP
Job Description

1. Công tác C&B:
 Quản lý, cập nhật hồ sơ:
- Quản lý, theo dõi hồ sơ của Người lao động đảm bảo Hồ sơ được lưu trữ đầy đủ thông tin, được cập nhật thường xuyên, sắp xếp và bảo quản khoa học, an toàn;
- Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin nhân sự trên các phần mềm OOS, Nicer.
 Hợp đồng:
- Theo dõi đánh giá gia hạn hợp đồng;
- In HĐ và các giấy tờ liên quan sau đánh giá, đảm bảo đầy đủ chữ ký và lưu hồ sơ.
 Bảo hiểm:
- Thực hiện công tác báo tăng giảm Bảo hiểm hàng tháng
- Hoàn tất thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT, cấp và chốt số cho NLĐ
 Lương và thuế:
- Tính lương khối văn phòng và Nhà máy
- Phối hợp với phòng kế toán thực hiện Quyết toán thuế TNCN cho người lao động theo quy định pháp Luật Việt Nam.
 Đánh giá hiệu quả công việc:
- Phối hợp với các phòng ban/đơn vị để đánh giá hiệu quả công việc của các cá nhân và tập thể định kỳ và đột xuất.
- Nắm bắt tình hình thực hiện công việc của các phòng ban để hỗ trợ Trưởng phòng trong việc rà soát kết quả đánh giá thực hiện công việc của các phòng ban.
2. Đào tạo:
- Phối hợp với Trưởng phòng NSNB xây dựng kế hoạch & mục tiêu đào tạo cũng như việc triển khai & đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo bao gồm: Đào tạo định hướng, Kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn và định vị văn hóa công ty;
- Tiến hành đánh giá khung năng lực và xác định thực tế của từng vị trí công việc để xác lập lộ trình đào tạo và có kế hoạch hành động cụ thể nâng cao chất lượng nhân sự trên quan điểm “Nhân sự có lợi thế cạnh tranh” phù hợp với định hướng phát triển của công ty;
- Xây dựng các chính sách /quy trình liên quan đến hoạt động đào tạo cũng như lập & quản lý ngân sách đào tạo;
- Thường xuyên cập nhật nhu cầu đào tạo trong nội bộ Công ty để đưa các giải pháp tối ưu nhất đáp ứng thời gian, yêu cầu, chi phí và chất lượng. Phối hợp với các phòng ban để tổ chức các khóa học đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu phát sinh của công ty;
3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ NỘI BỘ

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
11000000 - 15000000 VND/Month

Work Location
Ha Noi

- Job Category: Other

- Benefits: - Mức lương từ 11,000,000 - 15,000,000
- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, tháng lương thứ 13
- Du lịch 2 lần/năm
- Khám sức khỏe hàng năm
- Chế độ bảo hiểm theo luật quy định

- Profile Consist: Gửi Cv về địa chỉ: tranglq@nicvn.com

Consultant

Lương Quỳnh Trang

Email: tranglq@nicvn.com

Tel:

Mobile: N/A


Benefits

- Mức lương từ 11,000,000 - 15,000,000
- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, tháng lương thứ 13
- Du lịch 2 lần/năm
- Khám sức khỏe hàng năm
- Chế độ bảo hiểm theo luật quy định

Contact Us

- Contact Person: Lương Quỳnh Trang
- Email: tranglq@nicvn.com
- Tel:
- Mobile: N/A