Nhân Viên Kinh Doanh (Tinh Bột) - (Phước Thái – Đồng Nai)

NIC's Client
- Khách hàng của NIc là tập đoàn Đài Loan lớn
Job Description

• Tìm hiểu mở rộng thị trường.
• Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số kinh doanh theo kế hoạch.
• Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, kinh doanh.
• Cung cấp hàng phù hợp.
• Tư vấn khách hàng.
• Một số công việc cấp trên giao.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 1 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: swnd cv via email: hongntt@nicvn.com

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Nhân Viên Kinh Doanh (Tinh Bột) - (Phước Thái – Đồng Nai)

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Dong Nai

- Job Category: Manufacturing

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864