Trưởng phòng quản trị cơ sở vật chất

NIC's Client
- NIC Human Resource Consulting JS. Company is one of the leading companies in Vietnam operating in the field of consulting and providing human resource solutions. Established in 2002, NIC has been well-known as the image of a professional and experienced service provider in this human service sector.
Job Description

Tổ chức thực hiện quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kiểm soát ra vào các văn phòng làm việc của công ty.
Xây dựng các phương án bảo vệ/quản lý tài sản tại các văn phòng, chi nhánh, văn phòng đại diện...
Định kỳ báo cáo về công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất.
Xây dựng và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng đối tác cung cấp giải pháp cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động triển khai cung cấp thiết bị, cơ sở vật chất cho công ty.
Tổ chức công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, cơ sở vật chất định kỳ, đảm bảo cho hoạt động phát triển của công ty diễn ra ổn định.
Tham gia xây dựng, sửa đổi các quy trình/quy định về công tác bảo vệ, quản lý tài sản.
Tham gia hoạt động thiết kế, xây dựng văn phòng mới, mở rộng văn phòng ra thị trường nước ngoài

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Certification

- Job Skills: Độ tuổi dưới 30 (1985 - 1992)
Kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản trị tài sản
Sẵn sàng đi công tác, triển khai xây dựng hệ thống ở nhiều nước
Khả năng lập kế hoạch, thuyết trình

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Trưởng phòng quản trị cơ sở vật chất

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
500 - 750 USD/Month

Work Location
Ha Noi

- Job Category: Education - Training

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Quỳnh Anh

Email: anhnq@nicvn.com

Tel: +84 4 3971 2763 (ext: 128)

Mobile: N/A


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Quỳnh Anh
- Email: anhnq@nicvn.com
- Tel: +84 4 3971 2763 (ext: 128)
- Mobile: N/A