CHUYÊN VIÊN ISO

NIC's Client
-
Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Đào tạo các CBCNV trong công ty về nhận thức ISO 9001, các yêu cầu tiêu chuẩn 9001, đánh giá chất lượng nội theo tiêu chuẩn ISO 9001.
• Tham mưu cho lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm, quyền hạn cho các phòng ban, bộ phận, các chức danh, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.
• Kết hợp, hỗ trợ các phòng ban, bộ phận soạn thảo các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, mô tả công việc,…
• Cập nhật tài liệu từ các phòng ban, bộ phận xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001
• Hướng dẫn các phòng ban, bộ phận áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: áp dụng các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
• Kiểm tra, giám sát các phòng ban, bộ phận việc thực hiện các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
• Lập kế hoạch, đánh giá chất lượng nội bộ, báo cáo đánh giá nội bộ
• Tổ chức cuộc họp xem xét lãnh đạo theo định kỳ
• Lập các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá nội bộ(nếu có)
• Theo dõi việc khắc phục, phòng ngừa.
• Xem xét nhu cầu cải tiến của hệ thống
• Báo cáo cho QMR về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và về mọi nhu cầu cải tiến.
• Chuẩn bị hồ sơ đánh giá cấp chứng nhận, duy trì.
• Chịu trách nhiệm soạn thảo các quy định, quy chế, thông báo, quyết định, công văn theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo.
• Và những công việc khác được giao từ QMR
YÊU CẦU
• Là người chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống ISO 9001
• Trình độ học vấn: Đại học
• Trình độ chuyên môn: Quản lý chất lượng
• Trình độ vi tính: Sử dụng Word, Excel, Power Point, Internet
• Trình độ Tiếng Anh: B
• Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm quản lý Hệ thống quản lý chất lượng
• Độ tuổi: 24 tuổi trở lên
• Yêu cầu khác: Chịu khó, cẩn thận, đam mê, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Job Requirements

- Required Number: 0

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
CHUYÊN VIÊN ISO

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
500 - 700 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Freight/Logistics/Warehouse

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864