Search jobs

Find 1053 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Purchasing Manager NEWNIC's ClientVinh Phuc1,200
2Trưởng phòng MarketingNIC's ClientHa Noi20,000,000-45,000,000 VND
3Chuyên viên ISONIC GROUPHa Noi8,000,000
4Trưởng phòng kinh doanhNIC's ClientHa Noi1,000-2,000 USD
5Chuyên Viên ISO (KCN Phú Tài - Bình Định)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
6Business Development Executive (HR Services)NIC HR ConsultingHa Noi500-700 USD
7Ericsson Tuyển gấp Lập trình viên (Python, Java)NIC's ClientHa Noi600-1,000 USD
8Ericsson Tuyển gấp Data center EngineerNIC's ClientHa Noi600-900 USD
9Business Development Manager (HR Services)NIC HR ConsultingHa Noi1,000-2,000 USD
10Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
11Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Đặc Biệt - (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
12Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Bón – Thức Ăn Gia Súc – (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
13Kỹ Sư Hóa – Sub Acid (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
14Kỹ Sư Hóa Sinh – Acid Amin ( Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
15Nhân Viên Kinh Doanh (Tinh Bột) - (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
16Cán Bộ Dự Bị - Phước Thái - Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
17Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Kênh hiện đại) – Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
18Transmission SupportNIC's ClientHa Noi1,000- USD
19C&B ConsultantNIC HR ConsultingHa Noi500-800 USD
20CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - HCNIC's ClientHa Noi600- USD