Search jobs

Find 15 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám Đốc Nhà Máy Điều (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
2Quản Lý Sản Xuất Xưởng Phân Bón – (Phước Thái , Đồng Nai)NIC's ClientDien Bien, Dong Nai1,500-2,000 USD
3Sales Manager - The North (Industrial Chemical)NIC's ClientHa NoiNegotiable
4Sales Manager - The South (Industrial Chemical)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
5Sales Manager (Industrial Chemical)NIC's ClientHa NoiNegotiable
6Sales Manager - The South (Industrial Chemical)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Import- Export Sales (Plastic Resin / Chemical)NIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
8Trưởng Xưởng Tinh Chế Acid Amin – (Phước Thái, Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
9Sales Executive ( Technical Sales, Industrial Sales,...NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-15,000,000 VND
10Sales Engineer (Industrial Chemical/ Construction Materials)NIC's ClientHo Chi Minh500-750 VND
11Japanese Assistant Corporate Account ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Technical ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13Sales ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
14Phó Phòng Hành Chính Nhân SựNIC's ClientBa Ria-VT1,000-1,200 USD
15Marketing ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable