Search jobs

Find 62 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1National Sales Manager (Cosmetic - B2B + OTC + ETC Channels)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-3,500 USD
2Key Account Manager (FMCG/ Beverage)NIC's ClientDa NangNegotiable
3Modern Trade Channel Manager (Beverage)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
4Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán (Thương Mại)NIC's ClientHo Chi Minh1,200-2,000 USD
5Sales Manager (Beverage)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
6Key Account Manager (FMCG/ Beverage)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-2,000 USD
7Key Account Executive (FMCG/ Beverage)NIC's ClientDa Nang500-900 USD
8Nhân Viên Kinh Doanh (FMCG)Visimex JSCHo Chi Minh300-500 USD
9Acting Marketing Manager (FMCG)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
10Modern Trade Supervisor (Cosmetics - Central Area)NIC's ClientDa NangNegotiable
11Nhân viên IT Helpdesk Hồ Chí Minh (Ngành FMCG)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Clinic Supervisor (Beauty Salon/ Spa)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13Nhân Viên Đào Tạo Kiến Thức Sản Phẩm Làm Đẹp/ Kỹ Năng MềmNIC's ClientHa NoiNegotiable
14Assistant Brand Manager (Junior Product Manager - FMCG/...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
15Sales Manager (Modern Trade Channel - FMCG)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
16Giám Đốc Kinh Doanh (FMCG – Kênh GT)NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
17Trưởng Phòng Kinh Doanh Tinh BộtNIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
18Marketing Manager (Cosmetics/ FMCG)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-3,000 USD
19Chuyên Viên R&D (Nước Sốt/ Gia Vị)NIC's ClientHo Chi Minh650-1,000 USD
20Sales Trainer (Cosmetics/ FMCG)NIC's ClientHo Chi Minh800-1,200 VND