Search jobs

Find 92 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Phó Tổng Giám đốc Tài chínhNIC's ClientHa Noi3,000-6,500 USD
2Chuyên viên ISONIC GROUPHa Noi8,000,000
3Business Development Manager (HR Services)NIC HR ConsultingHa Noi1,000-2,000 USD
4Transmission SupportNIC's ClientHa Noi1,000- USD
5C&B ConsultantNIC HR ConsultingHa Noi500-800 USD
6Chuyên viên C&BNIC HR ConsultingHa Noi10,000,000-12,000,000 VND
7Account Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
8Digital Marketing Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
9Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
10Admin quản lý Facebook PageNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
11Nhân Viên Viết Bài PR (Marketing Content Executive)NIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
12Account Manager (Digital Marketing)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13Giám Đốc MarketingNIC's ClientHa Noi2,000-3,000 USD
14Nhân Viên Thiết Kế Đồ HọaNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
15Phụ Trách Hành Chính Nhân SựNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Quản Lý Dự Án Phim Điện ẢnhNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Nhân viên kinh doanh - Nông sản (gạo organic, các chế phẩm...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG Ý TƯỞNGNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
19NOC EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
20Chuyên viên tiền lương _ HNNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable