Search jobs

Find 87 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Chuyên viên C&BNIC HR ConsultingHa Noi10,000,000-12,000,000 VND
2Account Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
3Digital Marketing Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
4Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
5Admin quản lý Facebook PageNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Nhân Viên Viết Bài PR (Marketing Content Executive)NIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
7Account Manager (Digital Marketing)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
8Giám Đốc MarketingNIC's ClientHa Noi2,000-3,000 USD
9Nhân Viên Thiết Kế Đồ HọaNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
10Phụ Trách Hành Chính Nhân SựNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
11Quản Lý Dự Án Phim Điện ẢnhNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Nhân viên kinh doanh - Nông sản (gạo organic, các chế phẩm...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG Ý TƯỞNGNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
14NOC EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
15Chuyên viên tiền lương _ HNNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable
16Giám đốc Dịch vụ Khách Hàng (Account Director)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Technical Project Engineer (Civils / Construction)NIC's ClientHa NoiNegotiable
18Export Sales - Hanoi Head OfficeVisimex JSCHa Noi400-600 USD
19Giám Đốc Kỹ Thuật SEO - Công Ty GAMENIC's ClientHo Chi Minh2,000-2,200 USD
20Mssql Database Developers (Training In Uk Opportunity)NIC's ClientHa NoiNegotiable