Search jobs

Find 95 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Business Strategy Manager (Advertising/ Media)NIC's ClientHo Chi Minh3,500-4,500 USD
2Trưởng Ban Biên Tập (Báo Điện Tử)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-2,000 USD
3Trưởng Phòng Kinh Doanh (Quảng Cáo/ Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-2,000 USD
4Account Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
5Digital Marketing Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
6Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
7Account Manager (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
8Account Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9Planning Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
10Admin quản lý Facebook PageNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
11Nhân Viên Viết Bài PR (Marketing Content Executive)NIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
12Account Manager (Digital Marketing)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13Giám Đốc MarketingNIC's ClientHa Noi2,000-3,000 USD
14Nhân Viên Thiết Kế Đồ HọaNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
15Phụ Trách Hành Chính Nhân SựNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Quản Lý Dự Án Phim Điện ẢnhNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Nhân viên kinh doanh - Nông sản (gạo organic, các chế phẩm...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG Ý TƯỞNGNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
19NOC EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
20Chuyên viên tiền lương _ HNNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable