Search jobs

Find 94 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Trưởng Ban Biên Tập (Báo Điện Tử)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-2,000 USD
2Trưởng Phòng Kinh Doanh (Quảng Cáo/ Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-2,000 USD
3Account Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
4Digital Marketing Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
5Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
6Account Manager (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Account Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
8Planning Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9Admin quản lý Facebook PageNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
10Nhân Viên Viết Bài PR (Marketing Content Executive)NIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
11Account Manager (Digital Marketing)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Giám Đốc MarketingNIC's ClientHa Noi2,000-3,000 USD
13Nhân Viên Thiết Kế Đồ HọaNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
14Phụ Trách Hành Chính Nhân SựNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
15Quản Lý Dự Án Phim Điện ẢnhNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Nhân viên kinh doanh - Nông sản (gạo organic, các chế phẩm...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG Ý TƯỞNGNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18NOC EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
19Chuyên viên tiền lương _ HNNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable
20Giám đốc Dịch vụ Khách Hàng (Account Director)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable