Search jobs

Find 96 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Chuyên viên C&BNIC HR ConsultingHa Noi10,000,000-12,000,000 VND
2Business Strategy Manager (Advertising/ Media)NIC's ClientHo Chi Minh3,500-4,500 USD
3Trưởng Ban Biên Tập (Báo Điện Tử)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-2,000 USD
4Trưởng Phòng Kinh Doanh (Quảng Cáo/ Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-2,000 USD
5Account Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
6Digital Marketing Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
7Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
8Account Manager (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9Account Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
10Planning Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
11Admin quản lý Facebook PageNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Nhân Viên Viết Bài PR (Marketing Content Executive)NIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
13Account Manager (Digital Marketing)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
14Giám Đốc MarketingNIC's ClientHa Noi2,000-3,000 USD
15Nhân Viên Thiết Kế Đồ HọaNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Phụ Trách Hành Chính Nhân SựNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Quản Lý Dự Án Phim Điện ẢnhNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18Nhân viên kinh doanh - Nông sản (gạo organic, các chế phẩm...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
19TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG Ý TƯỞNGNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
20NOC EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable