Search jobs

Find 7 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công (Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Trưởng Phòng R&D (Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
3Trưởng Phòng Hành Chánh - Nhân Sự (Xây Dựng / Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
4Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án (Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
5Trưởng Nhóm Phát Triển Dự Án (Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Chuyên Viên Xử Lý Nước Thải – Long Thành – Đồng NaiNIC's ClientDong Nai800-1,200 USD
7Water Treatment Sales EngineerNIC's ClientHo Chi Minh600-900 USD