Search jobs

Find 14 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám Đốc Kinh Doanh (Thiết Bị Y Tế)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
2Trưởng Phòng Nhân Sự (Ngành: Dịch Vụ Nha Khoa)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
3Training Manager (Ngành: Dịch Vụ Nha Khoa)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
4Sales ManagerNIC's ClientHa NoiNegotiable
5Marketing ManagerNIC's ClientHa NoiNegotiable
6Kế Toán Trưởng (NGO)NIC's ClientHa Noi1,000-1,500 USD
7Trưởng phòng kinh doanh (Mỹ phẩm)NIC's ClientHo Chi Minh900-1,000 USD
8Điều Dưỡng Trưởng Phụ Trách Xét NghiệmNIC's ClientHa Noi10,000,000-20,000,000 VND
9HR SupervisorNIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
10Sales ManagerNIC's ClientHo Chi Minh750-1,000 USD
11Assistant Branch ManagerNIC's ClientHa Noi800-1,000 USD
12Branch ManagerNIC's ClientHa Noi1,200-1,500 USD
13Associate Branch ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
14Branch ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable