Search jobs

Find 66 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Nhân Viên Thu Mua (Nông Sản - Bình Định)NIC's ClientBinh DinhNegotiable
2Nhân Viên Thu Mua (Nông Sản - Bắc Tân Uyên - Bình Dương)NIC's ClientBinh DuongNegotiable
3Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Nông Sản)Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
4Managing Director (Animal/ Animal Feed)NIC's ClientHo Chi Minh5,000-7,000 USD
5Nhân Viên Thu Mua Thuốc Thú Y – Long AnNIC's ClientLong An8,000,000-12,000,000 VND
6Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập KhẩuNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy Thú Y – Thủy SảnNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
8Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (FMCG)Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
9Warehouse Staff (Song Than 2 IZ, Binh Duong)NIC's ClientBinh DuongNegotiable
10Phiên dịch viên Tiếng Hàn cho Phó TGĐ (Hàn Quốc)NIC's ClientHo Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai, Long AnNegotiable
11Kế Toán Sản Xuất (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
12Nhân Viên KCS kiêm Tổ Trưởng Phân Loại Điều (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
13Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Nông Sản - Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
14Nhân Viên Kinh Doanh (Nông Sản - Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
15Vietnamese & Korean Bilingual InterpreterNIC's ClientHo Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai, Long AnNegotiable
16Phó Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón - Khu Vực Đông Nam BộNIC's ClientDong Nai1,000-1,500 USD
17Nhân Viên IT Helpdesk (Long An)NIC's ClientLong An10,000,000-11,000,000 USD
18Trưởng Bộ Phận Xây Dựng Phát Triển Trang Trại Heo (Đồng Nai...NIC's ClientBinh Duong, Dong Nai20,000,000-30,000,000 VND
19Export Sales (Manufacturer - Cashew, Cassia, Star Anise,...Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
20Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Nông Sản)Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable