Search jobs

Find 216 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Chief Accountant cum Administrative Manager (Bau Bang -... NEWNIC's ClientBinh DuongNegotiable
2Chuyên Viên R&D (Thực phẩm) - Bắc Tân Uyên - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
3Nhân Viên KCS (Điều Chuyên Sâu) - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong6,000,000-7,000,000 VND
4Nhân Viên Vận Hành Máy – Bắc Tân Uyên Bình DươngVisimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
5Brand Manager (Furniture - E-commerce)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
6Design Manager (Furniture - European)NIC's ClientHo Chi Minh5,000-6,000 USD
7Sales Manager (Animal/ Animal Feed)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
8Merchandising Manager (Vanity/ Furniture Office)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
9Account Manager (Korean) - EDGE POLYMERNIC's ClientLong An2,000-5,000 USD
10HR DirectorNIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
11Chuyên Viên ISO (KCN Phú Tài - Bình Định)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
12Quản Lý Sản Xuất Điều (Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
13R&D Manager (FMCG)NIC's ClientDong Nai2,500-5,000 USD
14Kế Toán Trưởng – Tiếng Hoa - Tây Ninh (Sản xuất)NIC's ClientTay Ninh1,500-2,000 USD
15Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
16Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Hành Chính - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
18Trưởng Phòng HSE - Bến Lức Long AnNIC's ClientLong An25,000,000-30,000,000 VND
19Internal Audit (Finance/ Accounting)NIC's ClientHo Chi Minh800-1,000 USD
20Lab Technician (Go Dau IP - Dong Nai)NIC's ClientDong Nai300-400 USD