Search jobs

Find 186 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Chuyên Viên Kinh Doanh Kim Loại Màu NEWNIC's ClientHo Chi Minh-30,000,000 VND
2Chuyên Viên ISO (KCN Phú Tài - Bình Định)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
3Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Hệ Thống Nhà Máy (Bắc Tân...Visimex JSCBinh DuongNegotiable
4Nhân Viên Cơ Khí (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong12,000,000-15,000,000 VND
5Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong12,000,000-15,000,000 VND
6Giám Đốc Nhà Máy Điều - Bắc Tân Uyên - Bình DươngVisimex JSCBinh DuongNegotiable
7Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Thổi Nhựa (Đức Hòa Long An)NIC's ClientLong An20,000,000-25,000,000 VND
8Receptionist cum Admin Assistant (Temporary - 7 months)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9Thủ Kho (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-10,000,000 VND
10Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
11Chủ Nhiệm/Phó Chủ Nhiệm KD SP Hóa Học, Phân Bón (Long Thành...NIC's ClientDong NaiNegotiable
12Thủ Kho - Quy NhơnVisimex JSCBinh DinhNegotiable
13Trưởng Phòng Kinh Doanh Bao Bì Giấy (Tân Uyên - Bình Dương)NIC's ClientBinh Duong45,000,000-60,000,000 VND
14Trợ lý Ban Tổng Giám đốcNIC GROUPHa Noi1,100-1,700 USD
15Lễ Tân - Hành Chính Văn PhòngNIC's ClientHo Chi Minh7,000,000-10,000,000 VND
16HRGA ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
17Purchasing ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
18Trưởng phòng MarketingNIC's ClientHa Noi20,000,000-45,000,000 VND
19Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Đặc Biệt - (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
20Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Bón – Thức Ăn Gia Súc – (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable