Search jobs

Find 176 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Lễ Tân - Hành Chính Văn PhòngNIC's ClientHo Chi Minh7,000,000-10,000,000 VND
2HRGA ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
3Purchasing ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
4Trưởng phòng MarketingNIC's ClientHa Noi20,000,000-45,000,000 VND
5Chuyên Viên ISO (KCN Phú Tài - Bình Định)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
6Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
7Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Đặc Biệt - (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
8Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Bón – Thức Ăn Gia Súc – (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
9Kỹ Sư Hóa – Sub Acid (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
10Kỹ Sư Hóa Sinh – Acid Amin ( Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
11Nhân Viên Kinh Doanh (Tinh Bột) - (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
12Cán Bộ Dự Bị - Phước Thái - Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
13Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Kênh hiện đại) – Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
14Nhân Viên Hóa Thực Phẩm (Điều Chuyên Sâu) - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
15Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa Và Điều Thô (Tân Uyên - Bình...Visimex JSCBinh Duong9,000,000-10,000,000 VND
16Giám Đốc Kỹ Thuật Nhà Máy (Nhựa) – Đức Hòa Long An - Lương...NIC's ClientLong An30,000,000-50,000,000 VND
17Kế Toán Nhà Máy (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
18Kế Toán Sản Xuất (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
19Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai12,000,000
20Giám Đốc Nhà Máy Điều (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable