Search jobs

Find 189 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Chuyên Viên ISO Hệ Thống Nhà Máy (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong10,000,000-15,000,000 VND
2Quản Lý Nhà Máy Điều (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong30,000,000-40,000,000 VND
3Kế Toán Sản Xuất (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-10,000,000 VND
4Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí - Điện (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong12,000,000
5Chuyên Viên ISO Nhà Máy (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
6Giám Đốc Sản Xuất Xi Mạ/ Hóa ChấtNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Chuyên Viên Kinh Doanh Kim Loại MàuNIC's ClientHo Chi Minh-30,000,000 VND
8Chuyên Viên ISO (KCN Phú Tài - Bình Định)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
9Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong12,000,000-15,000,000 VND
10Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Thổi Nhựa (Đức Hòa Long An)NIC's ClientLong An20,000,000-25,000,000 VND
11Receptionist cum Admin Assistant (Temporary - 7 months)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Thủ Kho (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-10,000,000 VND
13Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
14Chủ Nhiệm/Phó Chủ Nhiệm KD SP Hóa Học, Phân Bón (Long Thành...NIC's ClientDong NaiNegotiable
15Thủ Kho - Quy NhơnVisimex JSCBinh DinhNegotiable
16Trưởng Phòng Kinh Doanh Bao Bì Giấy (Tân Uyên - Bình Dương)NIC's ClientBinh Duong45,000,000-60,000,000 VND
17Trợ lý Ban Tổng Giám đốcNIC GROUPHa Noi1,100-1,700 USD
18Lễ Tân - Hành Chính Văn PhòngNIC's ClientHo Chi Minh7,000,000-10,000,000 VND
19HRGA ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
20Purchasing ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD