Search jobs

Find 184 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám Đốc Nhà Máy Điều - Bắc Tân Uyên - Bình DươngVisimex JSCBinh DuongNegotiable
2Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Thổi Nhựa (Đức Hòa Long An)NIC's ClientLong An20,000,000-25,000,000 VND
3Receptionist cum Admin Assistant (Temporary - 7 months)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
4Thủ Kho (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-10,000,000 VND
5Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
6Chủ Nhiệm/Phó Chủ Nhiệm KD SP Hóa Học, Phân Bón (Long Thành...NIC's ClientDong NaiNegotiable
7Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Hệ Thống Nhà Máy (Bắc Tân...Visimex JSCBinh DuongNegotiable
8Thủ Kho - Quy NhơnVisimex JSCBinh DinhNegotiable
9Trưởng Phòng Kinh Doanh Bao Bì Giấy (Tân Uyên - Bình Dương)NIC's ClientBinh Duong45,000,000-60,000,000 VND
10Trợ lý Ban Tổng Giám đốcNIC GROUPHa Noi1,100-1,700 USD
11Lễ Tân - Hành Chính Văn PhòngNIC's ClientHo Chi Minh7,000,000-10,000,000 VND
12HRGA ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
13Purchasing ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
14Trưởng phòng MarketingNIC's ClientHa Noi20,000,000-45,000,000 VND
15Chuyên Viên ISO (KCN Phú Tài - Bình Định)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
16Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Đặc Biệt - (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
17Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Bón – Thức Ăn Gia Súc – (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
18Kỹ Sư Hóa – Sub Acid (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
19Kỹ Sư Hóa Sinh – Acid Amin ( Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
20Nhân Viên Kinh Doanh (Tinh Bột) - (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable