Search jobs

Find 162 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa Và Điều Thô (Tân Uyên - Bình... NEWVisimex JSCBinh Duong9,000,000-10,000,000 VND
2Giám Đốc Kỹ Thuật Nhà Máy (Nhựa) – Đức Hòa Long An - Lương...NIC's ClientLong An30,000,000-50,000,000 VND
3Kế Toán Nhà Máy (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
4Kế Toán Sản Xuất (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
5Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai12,000,000
6Giám Đốc Nhà Máy Điều (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
7Quản Lý Sản Xuất Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
8Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm (Hạt điều -...Visimex JSCBinh Duong12,000,000-15,000,000 VND
9Kế Toán & Thủ Kho Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên - Bình...NIC's ClientBinh DuongNegotiable
10Nhân Viên ISO (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
11Nhân Viên KCS (Hạt Điều - Qui Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
12Trưởng Nhóm Sản Xuất In Bao BìNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
13Trưởng Phòng Lập Trình ERPNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
14Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Bình TânNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
15Giám Đốc Sản Xuất(Nhựa) – Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh – Đức...NIC's ClientLong An30,000,000-50,000,000 USD
16Giám Đốc Sản Xuất(Nhựa) – Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh – Đức...NIC's ClientLong An30,000,000-50,000,000 VND
17Trưởng Phòng Sản Xuất(Tiếng hoa) – Đồng Nai (Thác Giang...NIC's ClientDong Nai20,000,000-30,000,000 VND
18Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (Đồng Nai – Thác Giang...NIC's ClientDong Nai20,000,000-30,000,000 VND
19Kế Toán Trưởng – Tiếng Hoa (Sản xuất) – Đồng Nai (Thác...NIC's ClientDong Nai20,000,000
20Nhân Viên Nhân Sự (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-9,000,000 VND