Search jobs

Find 225 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Chuyên Viên ISO (KCN Phú Tài - Bình Định)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
2Factory Manager (Duc Hoa - Long An) - Plastics - English...NIC's ClientLong An35,000,000-45,000,000 VND
3Nhân Viên QC (Sauce)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-12,000,000 VND
4Secretary For Ceo (Interpreting in Korean) – Quảng NgãiNIC's ClientQuang Ngai1,000-2,000 USD
5Training Manager( Soft Skill)- Quảng NgãiNIC's ClientQuang Ngai1,000-2,000 USD
6HR Manager – Manufacturing – Quang Ngai ProvinceNIC's ClientQuang NgaiNegotiable
7Nhân Viên Nhân Sự (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-9,000,000 VND
8Nhân Viên Hành Chính (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong6,000,000-7,000,000 VND
9Tổ Trưởng Vận Hành Máy (Máy Chẻ Hạt Điều - KCN Phú Tài -...Visimex JSCBinh DinhNegotiable
10Kế Toán Tổng Hợp (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)NIC's ClientBinh DuongNegotiable
11Chief Accountant cum Administrative Manager (Bau Bang -...NIC's ClientBinh DuongNegotiable
12Chuyên Viên R&D (Thực phẩm) - Bắc Tân Uyên - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
13Nhân Viên KCS (Điều Chuyên Sâu) - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong6,000,000-7,000,000 VND
14Nhân Viên Vận Hành Máy – Bắc Tân Uyên Bình DươngVisimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
15Brand Manager (Furniture - E-commerce)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
16Design Manager (Furniture - European)NIC's ClientHo Chi Minh5,000-6,000 USD
17Sales Manager (Animal/ Animal Feed)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18Merchandising Manager (Vanity/ Furniture Office)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
19Account Manager (Korean) - EDGE POLYMERNIC's ClientLong An2,000-5,000 USD
20HR DirectorNIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD