Search jobs

Find 5 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Đại Diện Bán HàngNIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
2Chuyên Viên Kỹ Thuật Phần Cứng CAD/CAMNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
3Giám Đốc Nhà MáyNIC's ClientBa Ria-VT800-1,000 USD
4Planning and Production ManagerNIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,500 USD
5Social Compliance SupervisorNIC's ClientDong Nai1,000-1,200 USD