Search jobs

Find 76 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Deputy Leasing Director (Retails)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Tax Vice Team LeaderNIC's ClientHo Chi Minh700-900 USD
3Sales Manager (Real Estate)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,200 USD
4Giám Đốc Điều Hành Công Ty Cấp 1(Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi Minh4,000-6,000 USD
5Phó Giám Đốc Phát Triển (BĐS)NIC's ClientHo Chi Minh50,000,000-90,000,000 VND
6Giám Đốc Phát Triển (Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi Minh4,000-6,000 USD
7Phó Giám Đốc Khối Đầu Tư (BĐS)NIC's ClientHo Chi Minh2,300-4,000 USD
8Quản Lý Dự Án - Xây DựngNIC's ClientHo Chi Minh2,000-2,500 USD
9Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính (Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
10Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh (Bất Động Sản) – HCMNIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
11Tổng Giám Đốc (Bất Động Sản) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
12Trưởng Phòng Kỹ Thuật Xây DựngNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13Giám Đốc Chi Nhánh (Bđs) - HcmNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
14Recruitment Executive (10tr – 12tr)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-12,000,000 VND
15Giám Đốc Điều Hành (CEO/ Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Trưởng Phòng Kinh Doanh (cho thuê văn phòng)NIC's ClientHo Chi Minh25,000,000-30,000,000 VND
17Trưởng Phòng Nhân Sự (Bất Động Sản) –THCMNIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-25,000,000 VND
18Phó Giám Đốc Phân Tích Đầu Tư Dự ÁnNIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
19Phó Giám Đốc Tài Chính (Phụ Trách Ngân Sách & Kiểm Soát...NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
20Phó Giám Đốc Tài Chính (Phân Tích, Thẩm Định Dự Án & Nguồn...NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD