Search jobs

Find 38 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Trợ Lý Điều Hành Khối Hành ChínhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
2Trợ Lý Khối Quản Lý Dự ÁnNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
3Trợ Lý Khối Kế Toán – Tài ChínhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
4Trợ Lý Khối Kế Hoạch – Kinh DoanhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
5Trợ Lý Bộ Phận Bảo VệNIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
6Giám Đốc Dự Án Bất Động Sản - HCMNIC's ClientHo Chi Minh25,000,000-30,000,000 VND
7Sales Manager (Real Estate)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,200 USD
8Giám Đốc Điều Hành Công Ty Cấp 1(Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi Minh4,000-6,000 USD
9Phó Giám Đốc Phát Triển (BĐS)NIC's ClientHo Chi Minh50,000,000-90,000,000 VND
10Giám Đốc Phát Triển (Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi Minh4,000-6,000 USD
11Phó Giám Đốc Khối Đầu Tư (BĐS)NIC's ClientHo Chi Minh2,300-4,000 USD
12Quản Lý Dự Án - Xây DựngNIC's ClientHo Chi Minh2,000-2,500 USD
13Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính (Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
14Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh (Bất Động Sản) – HCMNIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
15Tổng Giám Đốc (Bất Động Sản) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
16Trưởng Phòng Kỹ Thuật Xây DựngNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Giám Đốc Chi Nhánh (Bđs) - HcmNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18Recruitment Executive (10tr – 12tr)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-12,000,000 VND
19Giám Đốc Điều Hành (CEO/ Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
20Trưởng Phòng Kinh Doanh (cho thuê văn phòng)NIC's ClientHo Chi Minh25,000,000-30,000,000 VND