Search jobs

Find 34 jobs

# Job title Company Location Salary Range
108 Field Service Operations (FSO) EngineerNIC's ClientHo Chi Minh, Ha NoiNegotiable
2Senior RF EngineerNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
3Front Office Engineer - Senior NOC EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
4Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Nữ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
5Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp (Nữ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Giám Đốc Nhân Sự (Công Nghệ Thông Tin)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Telecommunication Project SupportNIC's ClientHa NoiNegotiable
8RF EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
9Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Ép NhựaNIC's ClientHa Noi10,000,000-15,000,000 VND
10Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Đúc Hợp KimNIC's ClientHa Noi10,000,000-15,000,000 VND
11Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Đột DậpNIC's ClientHa Noi10,000,000-15,000,000 VND
12Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn ĐùnNIC's ClientHa Noi10,000,000-15,000,000 VND
13Business SupportNIC's ClientHa NoiNegotiable
14Nhân Viên Quản Lý Sản XuấtNIC's ClientHa Noi10,000,000-15,000,000 VND
15Project Administrator - HanoiNIC's ClientHa Noi600-700 USD
16Nhân Viên Kinh DoanhNIC's ClientHa Noi10,000,000-25,000,000 VND
17Implementation Coordinator – HanoiNIC's ClientHa NoiNegotiable
18Installation Team Leader – HanoiNIC's ClientHa NoiNegotiable
19Implementation Manager – HanoiNIC's ClientHa NoiNegotiable
20Customer Project ManagerNIC's ClientHa Noi1,200-1,500 USD