Search jobs

Find 36 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Radio Network Services Engineer (2G/3G/4G/5G Technology)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Transmission Engineer (Telecommunication - 2G, 3G, 4G)NIC's ClientHa Noi11,000,000-20,000,000 VND
3Trưởng Nhóm Truyền Thông & Phát Triển Văn HóaNIC GROUPHa Noi15-20,000,000 VND
4Ericsson Tuyển gấp Lập trình viên (Python, Java)NIC's ClientHa Noi600-1,000 USD
5Ericsson Tuyển gấp Data center EngineerNIC's ClientHa Noi600-900 USD
6Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông (Fresher) – Hcm (Tân Bình)NIC's ClientHo Chi Minh8,000,000
708 Field Service Operations (FSO) EngineerNIC's ClientHo Chi Minh, Ha NoiNegotiable
8Senior RF EngineerNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
9Front Office Engineer - Senior NOC EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
10Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Nữ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
11Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp (Nữ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Giám Đốc Nhân Sự (Công Nghệ Thông Tin)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13Telecommunication Project SupportNIC's ClientHa NoiNegotiable
14RF EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
15Business SupportNIC's ClientHa NoiNegotiable
16Nhân Viên Quản Lý Sản XuấtNIC's ClientHa Noi10,000,000-15,000,000 VND
17Project Administrator - HanoiNIC's ClientHa Noi600-700 USD
18Nhân Viên Kinh DoanhNIC's ClientHa Noi10,000,000-25,000,000 VND
19Implementation Coordinator – HanoiNIC's ClientHa NoiNegotiable
20Installation Team Leader – HanoiNIC's ClientHa NoiNegotiable