Search jobs

Find 49 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Trưởng Phòng Kinh Doanh Máy Lạnh - HCMNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-40,000,000 VND
2B2B National Sales Manager (Cosmetics - Distributor + OTC +...NIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
3Giám Đốc Nhân Sự - HCM – Q5NIC's ClientHo Chi Minh30,000,000-40,000,000 VND
4Marketing Director (Smartphone)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-4,000 USD
5Online Sales StaffNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
6Giám Đốc Marketing (Thương Mại)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
7Biên Phiên Dịch Tiếng Tiếng Anh – Q1 - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
8Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Q1 - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
9Graphics Designer - HCM- Q1NIC's ClientHo Chi Minh600-700 USD
10Online Sales Manager (Ecommerce)NIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
11Thủ Kho (Bình Dương)NIC's ClientBinh DuongNegotiable
12Kế Toán kiêm Hành Chính Văn PhòngNIC's ClientBinh DuongNegotiable
13HR & Admin SupervisorNIC's ClientHo Chi Minh850-1,200 USD
14Assistant Marketing Manager (Chemical)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
15Marketing Manager (Chemical)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Senior Sales (Chemical Industry)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Trưởng Phòng Kinh Doanh Chuỗi Dự Án Nha Khoa HCMNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18Vietnamese & Korean Bilingual InterpreterNIC's ClientHo Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai, Long AnNegotiable
19Export and Import AdminNIC's ClientHo Chi Minh400-500 USD
20After Sales Manager (Car)NIC's ClientHa Noi1,500-2,000 USD