Search jobs

Find 50 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Trưởng Phòng Kinh Doanh Máy Lạnh - HCMNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-40,000,000 VND
2Phó Phòng Kỹ Thuật Lò Hơi – HCM (dịch vụ)NIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
3B2B National Sales Manager (Cosmetics - Distributor + OTC +...NIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
4Giám Đốc Nhân Sự - HCM – Q5NIC's ClientHo Chi Minh30,000,000-40,000,000 VND
5Marketing Director (Smartphone)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-4,000 USD
6Online Sales StaffNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
7Giám Đốc Marketing (Thương Mại)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
8Biên Phiên Dịch Tiếng Tiếng Anh – Q1 - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
9Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Q1 - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
10Graphics Designer - HCM- Q1NIC's ClientHo Chi Minh600-700 USD
11Online Sales Manager (Ecommerce)NIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
12Thủ Kho (Bình Dương)NIC's ClientBinh DuongNegotiable
13Kế Toán kiêm Hành Chính Văn PhòngNIC's ClientBinh DuongNegotiable
14HR & Admin SupervisorNIC's ClientHo Chi Minh850-1,200 USD
15Assistant Marketing Manager (Chemical)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Marketing Manager (Chemical)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Senior Sales (Chemical Industry)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18Trưởng Phòng Kinh Doanh Chuỗi Dự Án Nha Khoa HCMNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
19Vietnamese & Korean Bilingual InterpreterNIC's ClientHo Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai, Long AnNegotiable
20Export and Import AdminNIC's ClientHo Chi Minh400-500 USD