Search jobs

Find 57 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Sale Khu Vực (ASM -TPHCM) - Thảo Dược - 10 -12tr + BonusNIC's ClientHo Chi Minh10,000,000
2Supply Chain Manager (Seafood)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
3Trợ Lý Chiến Lược Tổng Giám Đốc (Tài Chính) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
4Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành (D/v Giao Thông Vận Tải)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-5,000 USD
5Lễ Tân Hành Chính – HCM – Q1NIC GROUPHo Chi Minh7,000,000-8,000,000 VND
6Sales Manager (E-Commerce/ Property)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,500 USD
7Giám Đốc Kinh Doanh (Trang Thiết Bị Y Tế/ Thẩm Mỹ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
8Trưởng Phòng Kinh Doanh Máy Lạnh - HCMNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-40,000,000 VND
9Phó Phòng Kỹ Thuật Lò Hơi – HCM (dịch vụ)NIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
10B2B National Sales Manager (Cosmetics - Distributor + OTC +...NIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
11Giám Đốc Nhân Sự - HCM – Q5NIC's ClientHo Chi Minh30,000,000-40,000,000 VND
12Marketing Director (Smartphone)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-4,000 USD
13Online Sales StaffNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
14Giám Đốc Marketing (Thương Mại)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
15Biên Phiên Dịch Tiếng Tiếng Anh – Q1 - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
16Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Q1 - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
17Graphics Designer - HCM- Q1NIC's ClientHo Chi Minh600-700 USD
18Online Sales Manager (Ecommerce)NIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
19Thủ Kho (Bình Dương)NIC's ClientBinh DuongNegotiable
20Kế Toán kiêm Hành Chính Văn PhòngNIC's ClientBinh DuongNegotiable