Search jobs

Find 40 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Marketing Manager (FMCG)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
2Sale Khu Vực (ASM -TPHCM) - Thảo Dược - 10 -12tr + BonusNIC's ClientHo Chi Minh10,000,000
3Trợ Lý Chiến Lược Tổng Giám Đốc (Tài Chính) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
4Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành (D/v Giao Thông Vận Tải)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-5,000 USD
5Lễ Tân Hành Chính – HCM – Q1NIC GROUPHo Chi Minh7,000,000-8,000,000 VND
6Trưởng Phòng Kinh Doanh Máy Lạnh - HCMNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-40,000,000 VND
7Phó Phòng Kỹ Thuật Lò Hơi – HCM (dịch vụ)NIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
8Giám Đốc Nhân Sự - HCM – Q5NIC's ClientHo Chi Minh30,000,000-40,000,000 VND
9Marketing Director (Smartphone)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-4,000 USD
10Online Sales StaffNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
11Biên Phiên Dịch Tiếng Tiếng Anh – Q1 - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
12Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Q1 - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
13Graphics Designer - HCM- Q1NIC's ClientHo Chi Minh600-700 USD
14Online Sales Manager (Ecommerce)NIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
15Thủ Kho (Bình Dương)NIC's ClientBinh DuongNegotiable
16Kế Toán kiêm Hành Chính Văn PhòngNIC's ClientBinh DuongNegotiable
17Senior Sales (Chemical Industry)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18Trưởng Phòng Kinh Doanh Chuỗi Dự Án Nha Khoa HCMNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
19Vietnamese & Korean Bilingual InterpreterNIC's ClientHo Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai, Long AnNegotiable
20Export and Import AdminNIC's ClientHo Chi Minh400-500 USD