Search jobs

Find 10 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Warehouse Management System DeveloperNIC's ClientHa Noi1,500-3,000 USD
2Phó Giám Đốc Kinh DoanhNIC's ClientHa Noi15,000,000-30,000,000 VND
3Nhân Viên Thiết Kế Đồ HọaNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
4Trưởng Phòng Thiết Kế Kỹ ThuậtNIC's ClientHung Yen15,000,000-18,000,000 VND
5Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án Xây Dựng, Nội/ Ngoại ThấtNIC's ClientHa Noi20,000,000-30,000,000 VND
6Chuyên viên kinh doanh ( Dự án)NIC's ClientHa Noi10,000,000-15,000,000 VND
7Design ManagerNIC's ClientHo Chi Minh1,500-1,800 USD
8Interior DirectorNIC's ClientHa Noi2,500-3,000 USD
9Senior Sales ExecutiveNIC's ClientHa Noi700-1,000 USD
10Architectural Team LeaderNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable