Search jobs

Find 30 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Trưởng Bộ Phận Kế Toán (Bến Lức - Long An)NIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
2Trợ Lý - Phân Tích Chứng KhoánNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
3Chuyên Viên Cấp Cao Kiểm Toán Tuân Thủ & Hoạt ĐộngNIC's ClientHo Chi Minh25,000,000-50,000,000 VND
4Kế Toán TrưởngNIC's ClientHa Noi20,000,000-35,000,000 VND
5Chuyên Viên Phân Tích Tài ChínhNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Kế Toán Tổng HợpNIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-15,000,000 VND
7Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Công Ty Xếp Hạng Tín NhiệmNIC's ClientHo Chi Minh4,000-5,000 USD
8Kế Toán Trưởng - Tiếng Hoa - Long AnNIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
9Giám Đốc Tài Chính – Công Ty Dịch Vụ Sản Xuất Game- Tiếng...NIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
10Kế Toán Tổng hợpNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
11Giám Đốc Đầu TưNIC's ClientHa NoiNegotiable
12Investment Software ResearcherNIC's ClientHa Noi2,000-3,000 USD
13Software EngineerNIC's ClientHa Noi2,000-3,000 USD
14Data DevelopmentNIC's ClientHa Noi2,000-3,000 USD
15Production EngineerNIC's ClientHa Noi2,000-3,000 USD
16Chief Financial Officer - CFONIC's ClientHa NoiNegotiable
17Purchasing OfficerNIC's ClientHa Noi750-1,000 USD
18HRBP ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
19Kế Toán TrưởngNIC's ClientBinh PhuocNegotiable
20Giám Đốc Tài ChínhNIC's ClientHa Noi7,000-8,000 USD