Search jobs

Find 26 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám Đốc Kinh Doanh – Mốp XốpNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-30,000,000 VND
2Maintenance SupervisorNIC's ClientBinh Duong1,000-1,500 USD
3Mold Maintenance TechnicianNIC's ClientHo Chi Minh400-750 USD
4Technical ManagerNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-30,000,000 VND
5Buyer (Maintenance and Spare Parts)NIC's ClientHa Noi700-1,000 USD
6Trưởng Phòng Tài Chính - Kế Toán (Thương Mại)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,600 USD
7Chuyên Viên Tuyển DụngNIC's ClientHo Chi Minh600-750 USD
8Business Development Executive (Industrial Products)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,200 USD
9Production Manager (CNC)NIC's ClientBinh Duong2,000-3,000 USD
10CNC MachinistNIC's ClientBinh Duong500- USD
11Staff Manufacturing Engineer (CNC)NIC's ClientBinh Duong1,000- USD
12QC SupervisorNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Sản Xuất) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh1,500-200 USD
14Sales Engineer ( Kỹ Sư Bán Hàng )NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-20,000,000 VND
15Supply Chain ManagerNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
16QA Manager - Long AnNIC's ClientLong An800-1,200 USD
17Trưởng Phòng Dịch Vụ Hậu MãiNIC's ClientHo Chi Minh800-1,200 USD
18Nhân Viên Sửa Chữa Máy Hàn Điện TửNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
19ISO Manager - HCMNIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-25,000,000 VND
20ISO Manager - Long AnNIC's ClientLong An15,000,000-25,000,000 VND